Vol. 7, no. 1 / 2015 Annals Series on History and Archaeology


Home |Description | Editorial Board | Instructions for authors | Template  | Archive 


Part one – 80 YEARS SINCE THE FOUNDATION OF THE ACADEMY OF SCINCES OF ROMANIA

 

Abs.Article Ioan SCURTU
80 YEARS SINCE THE FOUNDATION OF THE ACADEMY OF SCIENCES OF ROMANIA

 

Article SIMPOZIONUL ŞTIINŢIFIC: “DOCUMENTUL – TEMELIA SCRIERII ISTORIEI”, BUCUREŞTI, 26 MARTIE 2015

Part two – THE INTERNATIONAL RELATIONS: PRINCIPLES AND REALITIES

Abs.Article George G. POTRA
LA LEÇON DE TITULESCU SUR L’INTANGIBILITÉ ET LA SPIRITUALISATION DES FRONTIÈRES

 

Abs.Article Mădălina Virginia ANTONESCU
CHINA’S CONTRIBUTION TO THE NEW GLOBAL ARCHITECTURE, FROM THE PERSPECTIVE OF ITS KEY-CONCEPTS OF EXTERNAL POLICY

Part three  Activity Section 

Article Activity Section of Science History and Archaeology of the Academy of Romanian Scientists in 2014

ACTIVITATEA SECŢIEI DE ŞTIINŢE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE A ACADEMIEI OAMENILOR DE ŞTIINŢĂ DIN ROMÂNIA ÎN ANUL 2013

 

Article PERSONAL REPORTS

 

Part four – RECENZII, NOTE,   REVIEWS

Article Ioan Scurtu: Corneliu Mihail Lungu, Istoria Academiei de Ştiinţe din România. 1935-1948, Bucureşti, Editura RAO, 2014, 288 p. – IOAN SCURTU

 

Article George G. Potra: Nicolae Titulescu. Arhive pierdute. Dosarul unei recuperări, Centrul Cultural “Lucian Blaga” – Sebeş, Fundaţia Culturală “Lucian Blaga” – Sebeş, 2015, 600 p. + 209 ilustraţii (George G. Potra)

 

Article MIHAI RETEGAN, 1968. DIN PRIMĂVARĂ PÂNĂ ÎN TOAMNĂ. SCHIŢĂ DE POLITICĂ EXTERNĂ ŞI POLITICĂ MILITARĂ ROMÂNEASCĂ. EDIŢIA A DOUA REVĂZUTĂ ŞI ADĂUGITĂ, BUCUREŞTI, EDITURA RAO, 2014, 379 P. – IOAN SCURTU

 

Article RELAŢIILE ROMÂNO-CHINEZE. 1975-1981. DOCUMENTE. COORDONATOR: AMBASADOR ROMULUS IOAN BUDURA, MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE ŞI ARHIVELE NAŢIONALE, 2015, 2 VOLUME, 2 383 P. – IOAN SCURTU

 

Article ALEXANDRU BUDIŞTEANU, SUB PATRU REGIMURI PE TOATE CONTINENTELE, BUCUREŞTI, INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI, 2014, 595 P. – IOAN SCURTU

 

Article IOAN SCURTU, TEZAURUL ROMÂNIEI DE LA MOSCOVA. NOTE ŞI AMINTIRI PRIVIND ACTIVITATEA COMISIEI COMUNE ROMÂNO-RUSE, 2004-2012, BUCUREŞTI, EDITURA ENCICLOPEDICĂ, 2014, 368 P. – IOAN SCURTU

 

Article Stoica Lascu, Independenţa Albaniei în percepţia opiniei publice româneşti (1921-1914),  Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun, 2012, 507 p.  – Constantin Buşe 

 

Article Sangidava 2 (VIII), redactor-responsabil Ilie Şandru, Târgu-Mureş, Editura Nico, 2014, 395 p.  – Alin Spânu

 

Article Centenarele aeronauticii militare române. Doctrină, instruire şi înzestrare. Tradiţie şi continuitate. Personalităţi, acţiuni militare (coord. gl.-lt. dr. Cârnu Fănică, c-dor. Marius-Mihai Ouatu, c-dor.dr. Marius-Adrian Nicoară, lt.-c-dor. Daniel Stan, Bucureşti, Editura Centrului Tehnic-Editorial al Armatei, 2014, 598 p.  – Alin Spânu

 

Article ACTA BACOVIENSIA IX, ANUARUL ARHIVELOR NAŢIONALE BACĂU, REDACTOR-ŞEF VILICĂ MUNTEANU, ONEŞTI, EDITURA MAGIC PRINT, 2014, 643 P. – ALIN SPÂNU

 

Article MONUMENTUL XV, LUCRĂRILE SIMPOZINULUI NAŢIONAL MONUMENTUL – TRADIŢIE ŞI VIITOR, EDIŢIA A XIV-A, IAŞI, 2013, COORD. MIRCEA CIUBOTARU, AURICA ICHIM ŞI LUCIAN-VALERIU LEFTER, IAŞI, EDITURA DOXOLOGIA, 2014, 485 P. – ALIN SPÂNU

 

Article ACTA MOLDAVIAE MERIDIONALIS XXXIV, ANUARUL MUZEULUI JUDEŢEAN “ŞTEFAN CEL MARE” DIN VASLUI, COLEGIUL DE REDACŢIE: ALBERT GRECU, OANA RUSU, CIPRIAN LAZANU, MARIAN ANTONIU, MIHAI CRISTIAN ŞELARU, LAURENŢIU CHIRIAC, LIVIU PREUTU-GRIGORE, IAŞI, EDITURA PIM, 2014, 345 P. – ALIN SPÂNU

 

Article ANA-MARIA CĂTĂNUŞ, VOCAŢIA LIBERTĂŢII: FORME DE DISIDENŢĂ ÎN ROMÂNIA ANILOR 1970-1980, BUCUREŞTI, INSTITUTUL NAŢIONAL PENTRU STUDIUL TOTALITARISMULUI, 2014, 300 P. – IOANA ELENA SECU

 

Article IOANA ELENA SECU, STALIN ŞI TENTAŢIA IMPERIALISMULUI, BUCUREŞTI, EDITURA HUMANITAS, EDIŢIE DIGITALĂ, 2014, 202 P. – CORINA GĂZDOIU