Revista de Ştiinţe Militare


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

                                                                ACASĂ

Revista de Ştiinţe Militare – [ISSN ONLINE 2457-9904 ISSN PRINTED 1582-7410 ISSN–L 1582-7410] editate de către Academia Oamenilor de Știință din România este o publicație trimestrială cu articole științifice recenzate.

Scopul Revistei de Ştiinţe Militare este diseminarea rezultatelor cercetărilor practice și teoretice ale specialiștilor de talie internațională în domeniul științelor militare.

Atenția esta îndreptată spre studiile interdisciplinare deoarece mediul extern la nivel global este complex, incert, volatil, ambiguu și, ca atare, este necesară utilizarea unui set de metode de gândire care nu poate fi limitat la un singur domeniu de interes.

Astfel, domeniile vizate de către studiile și articolele publicate în Revista de Științe Militare sunt următoarele:

  • Științele securității (e.g. alianțe politico-militare, analize geopolitice, studii de securitate regională, organizațiile internaționale și problemele de securitate etc.);
  • Științe militare (e.g. dimensiuni și indicatori de analiză a organizației militare, etica în afacerile militare, acțiuni militare, tactici, leadership, logistica militară etc.);
  • Socio-umane (e.g. curriculum și metode educaționale, procesul educațional și dezvoltarea tehnologică, comportament organizațional, studii interculturale etc.);
  • Management – teorii și practici (e.g. teorii și practici în organizație, managementul resursei umane, teoria deciziei, logistică etc.);
  • Managementul informației (e.g. securitatea informațiilor, e-learning, tehnologii informaționale, comunicații etc.);
  • Management economic și financiar (e.g. globalizarea și crizele economice, marketing etc.).

Disciplinele științifice în care se încadrează lucrările științifice sunt:

  • Științe sociale (Geopolitică, Științele securității, Management, Științe militare, Educație, Etică, Sociologie);
  • Computer și științele informației (Computer și știința comunicațiilor, Știința informației;
  • Economie (Economie financiară, Economie mondială, Management economico-financiar, Resurse economico-financiare).

Revista de Ştiinţe Militare este în prezent indexata in urmatoarele baze de date și cataloage internaționale de prestigiu:

CEEOL