PREZENTARE

Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România a fost înfiinţată în anul 2008 la Bucureşti şi publică lucrări din domeniul cercetării ştiinţifice, cât şi lucrări beletristice din diverse domenii: istorie, economie, medicină, portofoliul de lucrări depăşind 190 de titluri.

                                 

Lucrările din domeniul cercetării ştiinţifice editate de Editura Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România se regăsesc în seria de publicaţii periodice:
Annals, în număr de 11    ● Activitatea științifică   ● Revista de Ştiinţe Militare  ●Proceedings   ● Discursuri de recepţie  ● MISIUNEA

 Series on Mathematics
and Its Applications

..
 Series on Physics and Chemistry
..
..
 Series on Biology
..
..
..
 Series on Engineering
..
..
..
 Series on Agriculture, Silviculture and Veterinary Medicine
Series of Medicine

 

 Series on Economics,
Law and Sociology

..
 Series on
Philosophy, Psychology, Theology

..
 Series on History and Archaeology
xx
xx
 Series on Science and Technology of Information
xx
 Series on Military Sciences
xx
xx

 

Academia Oamenilor de Știință din România este continuatorul și unicul legatar al Academiei de Știinte din România (1935 – 1948) și al Asociației Oamenilor de Știință din România înființată prin HCM nr. 1012/30 mai 1956, care în 1996 și-a schimbat titulatura în Academia Oamenilor de Știință din România. În anul 2007 a fost adoptată Legea nr. 31-15 ianuarie 2007 privind reorganizarea și funcţionarea AOSR. Printre membrii de onoare ai ASR s-au numărat următorii laureați ai premiului Nobel (conform Buletinului nr 11/1943 al ASR):Louis de Broglie, Jean Perrin (fizicieni francezi), Max Born, Werner-Karl Heisenberg (fizicieni germani), Paul Sabatier (chimist francez), Friedrich Bergius, Hans Fischer (chimiști germani), Paul Karrer (chimist elveţian) şi George Emil Palade (medic român ), membru al AOSR.

The Academy of Romanian Scientists is the successor and only heir of the Academy of Sciences of Romania (1935-1948) and of the Association of Romanian Scientists, founded by the Decision of the Council of Ministers HCM no.1012 / 30 May 1956, and which in 1996 changed its name to Academy of Romanian Scientists. In 2007 was passed the Law no. 31 of January 15, 2007 on the reorganisation and functioning of AOSR. Among ASR’s honorary members we may cite the following Nobel Prize winners (according to Bulletin no 11/1943 of ASR): Louis de Broglie, Jean Perrin (French physicists), Max Born, Werner-Karl Heisenberg (German physicists), Paul Sabatier (French chemist), Friedrich Bergius, Hans Fischer (German chemists), Paul Karrer (Swiss chemist) and George Emil Palade (Romanian physician), member of AOSR.

Oficial website: www.aosr.ro