Noi Membri AOSR


Programul PERSONALITAȚILE MARII UNIRI DIN 1918


Conferinţa Internaţională “Educaţie şi Creativitate pentru o Societate Bazată pe Cunoaştere” – ediţia a IX-a, Universitatea Titu Maiorescu, 19-21 Noiembrie 2015


Societatea Română de matematică Aplicată și Industrială(ROMAI), Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava, Institutul “Gh. Mihoc – C. Iacob” de Statistică Matematică și Matematică Aplicată al Academiei și Academia Oamenilor de Știintă din Romania anuntă organizarea celei de-a 23-a Conferințe de Matematică Aplicată și Industrială CAIM 2015, care va avea loc la Universitatea “Ștefan cel Mare” din Suceava intre 17 și 20 septembrie 2015.15th International Balkan Workshop on Applied Physics and Materials Science. It will be held in Constanta, Romania on 2-4, July, 2015. IBWAP 2015 is hosted by Ovidius University of Constanta, and supported by  Balkan Physical Union, Romanian Physical Society, Romanian Academy and Academy of Romanian Scientists.


Forumul Naţional de Medicină Integrativă cu participare internaţională, ediţia a V-a, „Nutriţia în patologia umană – Medicina ortomoleculară, Pro şi Contra”, Academia Română, amfiteatru“Heliade Rădulescu” din cadrul Bibliotecii Academiei Române26-28 Iunie, 2015


Academia Oamenilor de Ştiinţă din România (http://www.aosr.ro/ro/) organizează primul modul al„Şcolii de Studii Internaţionale în Medicine Tradiţionale, Integrative şi Anti-Îmbătrânire” , cu tema Componenta Psiho-Neurologică a bolilor si a „sano”genezei în data de 25 iunie 2015


Scientific Session PRODUCTICA – 29 May 2015


14-16 mai 2015 Conferinta Anuala a Asociatiei Ortopezilor si Traumatologilor din Moldova ATOM 2015.


Sâmbătă, 09 mai 2015, în sala EC 104 – Amfiteatrul „Constantin Dinculescu”, la Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti A XX-a Sesiune a Centrului pentru Dezvoltarea Creativităţii a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România


Conferința Națională ”Implicații economice și juridice ale Codului Fiscal”


7  - 10 mai 2015, Reuniunea Chirurgilor din Moldova “Iacomi-Răzeşu”, ediţia a 37-a, Hotel Central, Piatra Neamţ


Second World Congress on Water Channel Proteins (Aquaporins and Relatives) Celebrating the 30th Anniversary of the Discovery of the First Water Channel Protein (Later Called Aquaporin1) Cluj-Napoca, Romania, May 6-10, 2015


Academia Oamenilor de Știință din România și Universitatea ”Andrei Șaguna” din Constanța, organizează  în zilele de 24 și 25 aprilie 2015 Simpozionul Suiciul-problemă majoră de sănătate publică, în cadrul căruia psihiatrii, psihologi, juriști vor aduce în atenție subiecte deosebit de actuale legate de comportamentul suicidar. Sub coordonarea științifică a Acad. Constantin Bălăceanu Stolnici, rector de onoare al Universității Andrei Șaguna, Prof. Dr. Angela Botez, coordonatorul secției de Filozofie, Teologie, Psihologie și Jurnalism a AOȘR, Prof.Dr. Nicolae Mitrofan, Președintele de Onoare al Institutului de Psihologie Juridică și Prof.Dr. Aurel Papari, Președintele Univ. Andrei Șaguna, Simpozionul va oferi o abordare complexă, multidisciplinară, a fenomenului suicidar, prin participarea unor ilustre personalități, medici, sociologi, psihologi, juriști, teologi, jurnaliști, pedagogi.


SIMPOZIONUL “FR.I RAINER” 2015 – ANTROPOLOGIE  și  SĂNĂTATE, dedicat lui Pãtru FIRU – pentru 70 de ani de activitate științifică 23-24 Aprilie 2015,  ora 09.00 a.m. – Biblioteca Academiei Române, București.


Conferinţa Internaţională de Drept, Studii Europene şi Relaţii Internaţionale, ediţia a III-a, “Dreptul între modernizare și tradiție. Implicații asupra organizării juridice, politice, administrative și de ordine publică”,Universitatea Titu Maiorescu – Facultatea de Drept, Bucureşti, 21-23 aprilie 2015


SIMPOZIONUL INTERNATIONAL DE STUDII BALCANICE Interferente Culturale, Lingvistice şi Politice în Spatiul Balcanic. Rolul Limbii Turce 22-26 Aprilie 2015, Bucureşti, România


26-27 Martie 2015, Politehnica Universitatea din Timişoara Conferința internațională Comunicare profesională și traductologie (Professional communication and translation studies – PCTS9), ediția a IX-a. Tema acestei ediții este Limbaj și comunicare în era digitală.


http://aos.ro/_new/wp-content/uploads/2014/11/Afis-80-de-ani.jpg ■  27 martie 2015 ANIVERSAREA a 80 de ANI de la constituirea Academiei de Ştiinţe din România


■  26 martie 2015 ADUNAREA GENERALĂ  a Membrilor AOSR – Biblioteca Centrală a Universității ”Politehnica” din București


■ 26 martie 2015 SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE PRIMĂVARĂ 2015 – AOSR PROGRAM SESIUNE ȘI REZUMATE Biblioteca Centrală a Universităţii „Politehnica” din Bucureşti, etaj 2 și la sediul Academiei Oamenilor de Știință din România


Sesiunea Științifică de Primăvară a Filialei Piatra Neamț, 25 martie 2015 ora 10, la Stațiunea de Cercetări și Dezvoltare Agricolă (SCDA) Secuieni, cu tema “Știință, Cunoaștere, Creativitate” ediția a-III-a


CONGRES INTERNAŢIONAL 2015, PREGĂTIM VIITORUL PROMOVÂND EXCELENŢA - Ediţia a XXV-a, Universitatea Apollonia” din Iaşi, 26  feb. – 1 mar. 2015. Congresul Internaţional al Universităţii „Apollonia” din Iaşi abordează o diversitate de tematici cum ar fi: A. Comunicare şi relaţii publice – Comunicarea artistică şi mediatică în contextul globalizării, Limbă şi cultură, Forum Jurnalistic; B. Repere în medicina avansată; C. Umanism, ştiinţă, ecologie; D. Dreptate socială şi politici academice; E. Cursuri precongres; Prezentări de firmă şi Hands-on-uri


25 feb 2015, ora 11:00 SEMINARUL DE ECONOMIE ŞI SOCIOLOGIE RURALĂ “MIRCEA BULGARU” Comunicare:: „Opinii privind un plan naţional de măsuri privind dezvoltarea agriculturii şi a spaţiului rural” AUTOR: Dr.ing. Alexie Lăzăroiu Preşedintele Societăţii Inginerilor Agronomi. LOCAŢIE: Academia de Științe Agricole şi Silvice “Gheorghe Ionescu-Şişeşti”, Bd. Mărăşti nr.61, parter, Aula ASAS.


25.02. 2015, ora 12 -  DISCURS  DE  RECEPŢIE susţinut de dl. Prof. Univ. Dr. AUREL LUP,  membru titular AOSR


Braşov, 4 feb. 2015, ora 12,00. În sala de conferinţe a Complexului Aro-Palace va avea loc lansarea tratatului  „Un model românesc de management”, apărută la Editura Expert. Coordonator: prof. univ. dr. Ion Petrescu


25 ian. 2015,  SIMPOZIONUL DEDICAT UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE organizat de Filiala New York17 ian. 2015, AL XXII-LEA SIMPOZION ANUAL ”MIHAI EMINESCU” LA NEW YORK


MANIFESTĂRI  2014

MANIFESTĂRI  2013 MANIFESTĂRI  2012 MANIFESTĂRI  2011

Publicat in AOSR, General