ANIVERSAREA a 80 de ANI de la constituirea Academiei de Ştiinţe din România – 27 martie, orele 10:00 – 14:00, în Aula Biliotecii Centrale Universitare “Carol I”

Sesiunea Ştiinţifică de Primăvară a AOSR, – 26 martie, orele 15:00 – 19:00, La Universitatea Politehnica Bucureşti

ADUNAREA GENERALĂ a Membrilor AOSR – 26 martie, orele 11:00 – 13:00, în aula Univ. Politehnica Bucureşti

SIMPOZIONUL DEDICAT UNIRII PRINCIPATELOR ROMÂNE


AL XXII-LEA SIMPOZION ANUAL ”MIHAI EMINESCU” LA NEW YORK


“THE 4th INTERNATIONAL COLLOQUIUM “PHYSICS OF MATERIALS” (PM–4)


XXIIND ECUMENICAL THEOLOGICAL AND INTERDISCIPLINARY SYMPOSIUM


PROF. HABIL., DHC, DR. DAN RIGA ȘI PROF. HABIL., DHC, DR. SORIN RIGA AU FOST ALEȘI PE DATA DE 4 IULIE 2014 MEMBRI ACTIVI AI ACADEMIEI EUROPENE DE ȘTIINȚE ȘI ARTE


19 – 20 SEPTEMBRIE 2014, CONSTANŢA, SESIUNEA ŞTIINŢIFICĂ DE TOAMNĂ A AOSR


20 – 22 IUNIE 2014, RÂMNICU VÂLCEA – PRUNDENI, SESIUNE DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „ŞTIINŢĂ – ISTORIE – INTELLIGENCE”


JULY 23-27, 2014, PASADENA, CALIFORNIA THE 38TH ARA CONGRESS


17 IUNIE 2014, SESIUNEA OMAGIALĂ – EMINESCU OMUL DEPLIN AL CULTURII ROMÂNE, A IV-A EDIŢIE


VINERI 6 IUNIE 2014, ORA 13:00 – DISCURS DE RECEPŢIE SUSŢINUT DE PROF. DR. SORIN RIGA, MEMBRU TITULAR AOSR


29 – 31 MAI 2014, CONFERINŢA ANUALĂ A ASOCIAŢIEI ORTOPEZILOR ŞI TRAUMATOLOGILOR DIN MOLDOVA, ATOM 2014


13 – 15 IUNIE 2015, RÂMNICU VÂLCEA, MANIFESTAREA ŞTIINŢIFICĂ “ZILELE MEDICALE VÂLCENE”


13 – 14 IUNIE 2014, BUŞTENI, CONFERINŢA INTERNAŢIONALĂ “100 DE ANI DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL”


13 – 14 IUNIE 2014, TÂRGOVIŞTE THE TWELFTH CONFERENCE ON NONLINEAR ANALYSIS AND APPLIED MATHEMATICS

Publicat in General