Revista de Ştiinţe Militare


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

                                                                ACASĂ

Revista de Ştiinţe Militare – [ISSN ONLINE 2457-9904 ISSN PRINTED 1582-7410 ISSN–L 1582-7410] editate de către Academia Oamenilor de Știință din România este o publicație trimestrială cu articole științifice recenzate.

Scopul Revistei de Ştiinţe Militare este diseminarea rezultatelor cercetărilor practice și teoretice ale specialiștilor de talie internațională în domeniul științelor militare.

Atenția esta îndreptată spre studiile interdisciplinare deoarece mediul extern la nivel global este complex, incert, volatil, ambiguu și, ca atare, este necesară utilizarea unui set de metode de gândire care nu poate fi limitat la un singur domeniu de interes.

Astfel, domeniile vizate de către studiile și articolele publicate în Revista de Ştiinţe Militare sunt următoarele:

  • Acțiuni militare convenționale și neconvenționale
  • Condiții și evoluții operționale și tehnice ale sistemelor de informații și comunicații în procesul de aderare la NATO
  • Adaptarea procesului educațional la dezvoltarea tehnologică
  • Discursul de ianugurare al președintelui Ucrainei – o declarație de război pacifistă?
  • Alianțe politice și militare
  • Etica în afacerile militar
  • Dimensiuni și indicatori ai analizei instituționale în armată

Revista de Ştiinţe Militare este în prezent indexata in urmatoarele baze de date și cataloage internaționale de prestigiu:

CEEOL