978-630-6518-14-2 * DIGITALIZAREA FINANȚELOR – OBIECTIV PRIORITAR AL PARTENERIATULUI EUROPEAN AL ROMÂNIEI


Autor:  Dr. Ruxandra Rîmniceanu
Coordonator lucrare:  Prof. Univ. Dr. Nicolae Dănilă, Președintele Secției de Științe Economice, Juridice și Sociologice A ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

Anul apariţiei: 2023

Nr. pagini: 246 pagini

ISBN:  978-630-6518-14-2

Economie, finanțe

Disponibilitate: La cerere (60 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: 
Prezenta publicație analizează cadrul de reglementare specific preocupărilor enunțate – digitalizarea finanțelor și finanțele digitale -, emis la nivelul UE cu predilecție în ultimii 5 ani și, evaluează unii dintre factorii pozitivi, precum și unii dintre cei provocatori care au o influență asupra dezvoltării sistemului financiar-bancar, susținut de procese simplificate, rapide și bazate extensiv pe utilizarea tehnologiei și a soluțiilor inovatoare. În același timp, constituie o ”pledoarie” pentru organizarea și eficientizarea activității de cercetare prin crearea și utilizarea unor instrumente automatizate care să substituie o parte din activitatea manuală de colectare, prelucrare și redare a ”datelor de interes” (realizată prin documentare permanentă și căutări succesive în decursul a 2 ani) și care să crească aria și viteza de căutare, să reducă timpul de prelucrare, respectiv analiza de date exhaustive și punctuale. În acest fel, ar exista posibilitatea de a asimila fapte, cifre și date ale înaltei tehnologii de două până la cinci ori mai repede, și de a reacționa în timp scurt sau real, economisindu-se, astfel, un volum considerabil de timp și, chiar de bani (poate și de alte tipuri de resurse) și, reducându-se cheltuielile cu pregătirea profesională sau cu recalificarea personalului dedicat (care ar necesita orientarea și perfecționarea către zona de analiză și evaluare holistică și, în mod egal, ar favoriza învățarea limbilor străine implicate în economia globală).
Subiectele abordate au fost structurate pe trei capitole elective care cuprind: digitalizarea – oportunități și perspective ale băncii centrale; adoptarea noilor tehnologii (FinTech) – între progres și inerție; și aspectele de actualitate și de perspectivă privind inovarea tehnologică și reziliența cibernetică.
Constatările, interpretările și concluziile exprimate în această publicație aparțin autoarei, pe baza discuțiilor comune avute și a expertizei proprii, din domeniul automatizării, fiind fundamentate pe experiența profesională dobândită în domeniul cercetării aplicate în relația cu statele europene și euro-atlantice și al analizei informațiilor de securitate și reflectă obiectivele și măsurile desprinse din reglementările în vigoare (marcate cu aldine, respectiv cu aldine-italic) și oferă unele recomandări adaptate (ca și posibile instrumente) pentru a exploata potențialul unei transformări social-economice reziliente și favorabile incluziunii (textul tipărit cu font italic). Lucrarea conchide prin exprimarea unor tendințe și orientări strategice care se pot constitui într-un mecanism de informare și de alertă în ceea ce privește evoluția în timp a stadiului digitalizării și a fenomenelor cibernetice, pentru elaborarea unor măsuri de politici publice, interdisciplinare, echilibrate și durabile.