Vol. 9, no. 2 / 2017 Annals Series on History and Archaeology

Current issue Vol. 9, no. 2 – 2017

 

Abs.Article Stoica Lascu
Intelectuali transilvăneni, moldoveni şi „aurelieni” despre românii din Balcani (anii ’30-’40 ai secolului al XIX-lea)

 

Abs.Article Stoica Lascu
Transylvanian, Moldavian and “Aurelian” Intellectuals about the Romanians from Balkans (30s-40s of the 19th Century)

 

Abs.Article Valentin Ciorbea
Situaţia Dobrogei între anii 1916-1918 în izvoare istorice germane de epocă

 

Abs.Article Valentin Ciorbea
Dobrogea between 1916 and 1918 in German Historical Sources

 

Abs.Article Mădălina Virginia Antonescu
Secolul mega-daguoșilor. Carta conviețuirii pașnice între mega-daguoși

 

Abs.Article Mădălina Virginia Antonescu
The Century of Mega-Daguos. The Charter of Peaceful Coexistence among the Mega-Daguos

 

Article REVIEWS