TRATATELE DE LA TRIANON ȘI PARIS DIN 1920 DOCUMENTELE PRIN CARE S-A CONSFINȚIT ÎNFĂPTUIREA ROMÂNIEI MARI (ISBN 978-606-8636-46-7)

Autor: Ambasador (p) Prof. univ. dr. Ion M. ANGHEL

Anul apariţiei: 2018

Nr. pagini: 190 pagini

ISBN: 978-606-8636-46-7

Domeniu: Istorie

Disponibilitate: La cerere (25 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: O cuvenită cinstire a primului Centenar al Marii Uniri presupune, în mod obligatoriu, cunoașterea de către toți românii, a condițiilor în care s-a înfăptuit acest sfânt ideal, precum și a temeiurilor politico-juridice care au stat la baza  consfințirii acestuia și anume, tratatele semnate de România la Conferința de pace din 1918-1920.

Autorul s-a aplecat în studiul său, asupra a două dintre aceste tratate, care în opinia sa, stau la baza acestui eveniment epocal și sunt de o acută actualitate, meritând o atenție specială: cel care se referă la partea de est a țării – Tratatul privitor la hotarul de răsărit al României (Paris, 28 oct 1920) și cel care se referă la partea de vest a țării – Tratatul de pace cu Ungaria (Trianon, 20 mai 1920). Ambele documente merită să fie reamintite și cât mai bine cunoscute, subliniind faptul că decidenților români le revin îndatoriri de mare răspundere pentru situația existentă: în vreme ce o parte din Basarabia și Bucovina de Nord se află în afara granițelor țării și sub stăpânire străină – chiar dacă o parte a Basarabiei s-a constituit în Republica Moldova, ceea ce este în mod indiscutabil pozitiv și de salutat, dar nu încă suficient, deoarece sunt rupte de trupul țării;  cu privire la Transilvania, este de notorietate mișcarea  iredentistă, care nu a încetat nici după un secol, întreținând o atmosferă de neliniște.

Alături de reproducerea conținutului celor două tratate din 1920, Tratatul de la Trianon și Tratatul de la Paris, în lucrare se realizează o amplă analiză a acestora raportat la contextul istoric al momentului. Lucrarea se vrea a fi un apel imperativ la adresa întregii națiuni, dar în primul rând la adresa decidenților politici, de a lua atitudine și de a se implica plenar pentru apărarea moștenirii lăsate de  înaintașii noștri, moștenire plătită cu prețul vieții lor.

Dincolo de reproducerea conținutului celor două tratate, se face și o amplă analiză a acestora, raportându-le la contextul istoric extrem de delicat al momentului și sunt reamintite și subliniate temeiurile solide și indiscutabile ale legitimității drepturilor pe care le au românii de a se reîntregi

Ca atare se impune – este imperativ să fie reamintite și subliniate temeiurile solide și indiscutabile ale legitimității drepturilor pe care le au românii de a se reîntregi; dacă primii trebuie să poată reveni la țara mamă, ceilalți să fie lăsați în pace să-și orânduiască viața în țara lor. Expunerea acestei probleme este însoțită de textul comentat al celor două tratate.