RSM vol 7 nr 1


Acasă         Comitet științific        Consiliu editorial       Numărul curent            Invitație pentru publicare          Arhiva              Procesul de recenzie              Indicații autori

COVERCONTENTS

Abs.Article Gl. mr. (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU
FEDERAŢIA RUSĂ ŞI RESTUL LUMII
Abs.Article Gl. bg. (r) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA
SECURITATE ŞI APĂRARE?!
Abs.Article Gl. bg. Prof.univ.dr.Constantin ONIŞOR, Dr. Dumitru Octavian MITU
LUMEA ÎN VIITOR, OPŢIUNEA PENTRU ROMÂNIA
Abs.Article Col. (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU, Col. drd. Nicolae ZAVERGI
PREVIZIUNI CU PRIVIRE LA EVOLUŢIA MEDIULUI DE SECURITATE AL ZONEI EXTINSE A MĂRII NEGRE
Abs.Article Gl. (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
RĂZBOIUL HIBRID DIN UCRAINA, MODEL PENTRU ALTE STATE DIN EUROPA ŞI DIN LUME
Abs.Article Lt. col. (r) drd. Eugen -Valeriu POPA
ORGANISME CU ROL ÎN LUPTA CONTRA CRIMINALITĂŢII DIN SPAŢIUL GEOSTRATEGIC EURO-ATLANTIC
Abs.Article Col. (r) prof. univ. dr. Viorel ORDEANU, Col. (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
MEDICINA MILITARĂ ŞI PROTECŢIA VIEŢII ÎN ACŢIUNILE DE LUPTĂ
Abs.Article Col. (r) prof. univ. dr. Ion MITULEŢU
RISCURI ŞI AMENINŢĂRI NECONVENŢIONALE ÎN MEDIUL OPERAŢIONAL
Abs.Article Drd. Romeo-Ionuţ MÎNICAN
ROLUL STUDIILOR UNIVERSITARE DE DOCTORAT ÎN DEZVOLTAREA PERSONALĂ ŞI PROFESIONALĂ
Abs.Article Drd. Petrică – Marinel VOICU
APRECIEREA PERFORMANŢEI ÎN CADRUL PROCESULUI DE EVALUARE A PROCESULUI INSTRUCTIV – EDUCATIV MILITAR