Revista MISIUNEA anul IX nr 1 (9) – 2022

 


 width=


 


† VARSANUFIE
INFLUENȚA ISIHASMULUI ASUPRA SPIRITUALITĂȚII, ARTEI ȘI CULTURII ROMÂNEȘTI ÎN SECOLUL AL XIV-LEA PRIN CONLUCRAREA DINTRE BISERICĂ ȘI STAT

 


Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA
MAICA STAREȚĂ STAVROFORĂ EMANUELA OPREA – 40 DE ANI DE STAREȚIE LA MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN

 


Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA
PRIMII ANI DIN CARIERA MILITARĂ A GENERALULUI PAUL TEODORESCU (1908-1912). PAGINI BIOGRAFICE (II)

 


Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA
O LUCRARE MONUMENTALĂ

 


Dr. Luminița GIURGIU
„PĂRINTELE APĂRĂRII PASIVE DIN ȚARA ROMÂNEASCĂ” UN TRUDITOR LA RESTAURAREA MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN – COLONELUL ION (IOAN) REPANOVICI

 


Prof. dr. Cornel MĂRCULESCU
COLONELUL TOMA MIHAI TUDORAN (1903-1975) – UN „AS” AL HIPISMULUI ROMÂNESC DIN PERIOADA INTERBELICĂ

 


Dr. Narcis Dorin ION
REGELE CAROL AL II-LEA – CTITOR DE CATEDRALE

 


Răzvan Mihai NEAGU
CONSIDERAȚII PRIVIND VIAȚA ȘI ACTIVITATEA UNUI BRAV MILITAR AL ARMATEI REGALE ROMÂNE: GENERALUL IOAN TARAS (1896-1963)

 


Dr. Dan-Dragoș SICHIGEA
„CEL MAI DE SEAMĂ EVENIMENT DIN ISTORIA MARINEI NOASTRE”

 


Dr. Alin SPÂNU
RAPOARTE INFORMATIVE ALE COLONELULUI PAUL TEODORESCU, ATAȘAT MILITAR ÎN FRANȚA (1970)

 


Preot Dorinel NECȘULESCU
CONDICA SFINTEI ȘI DUMNEZEIEȘTII MĂNĂSTIRI CE SE CHEAMĂ DINTR-UN LEMN

 


Laurențiu-Ștefan SZEMKOVICS
SIGILIUL EPISCOPIEI RÂMNIC IMPRIMAT PE DOUĂ DOCUMENTE, EMISE ÎN 1844 ȘI ÎN 1845

 


† Emilian CRIȘANUL
TÂNĂRUL CREȘTIN DIN BISERICP ȘI ARMATĂ

 


Dr. Laurențiu MĂNĂSTIREANU
ACTIVITATEA PREOȚILOR TULCENI PE FRONTUL DE LA VATRĂ (1939-1944)

 


Colonel (r) dr. Alexandru BUCUR
SLUJITORI AI ALTARULUI ÎN/DIN VEȘTEM (JUD. SIBIU), ÎN PERIOADA 1682-2022

 


Dr. Teodora GIURGIU, Silviu-Daniel NICULAE
EPISCOPUL NICOLAE POPOVICIU – ÎN MISIUNE VOLUNTARĂ, ROMÂNEASCĂ ȘI ORTODOXĂ ÎN TRANSNISTRIA, UCRAINA ȘI CRIMEEA

 


Stoica LASCU
PATRIARHUL IOACHIM AL III-LEA, RELEVANTĂ CONVORBIRE CU SENATORUL OTOMAN DE ORIGINE AROMÂNĂ („CUȚOVLAHUL”) NICOLAE BAȚARIA (13/26 OCTOMBRIE 1910)

 


Colonel (r) Remus MACOVEI
CAREUL DE ONOARE FRANCEZ DIN CONSTANȚA

 


Felicia ȚUCĂ, dr. Cornel ȚUCĂ
UN STUDIU CRITIC AL BROȘURII UN JURNAL NEDIPLOMATIC, ATRIBUIT GENERALULUI AMERICAN HARRY HILL BANDHOLTZ

 


Dumitru MANOLACHE
MIORIȚA, CREAȚIE REVELATĂ PRIN LOGOS?

 


Dr. Vasile MARCULEȚ, dr. Ginel LAZAR
SISTEMUL DEFENSIV AL THEMEI PARADOUNAVON ÎN SECOLELE XI-XII

 


Asist. univ. dr. Maxim Marian VLAD
UITATE FILE DE ISTORIE ȘI DE LEGENDĂ. EROI EPICI AI CULTURII ORTODOXE: DIGENE AKRITAS DIN BIZANȚ, ILIE MUROMEȚ DIN PECERSKA, ALEXANDRU PERESVEȚ ȘI ANDREI OSLEABI DE LA KULIKOVO ȘI MILOȘ OBILICI DE LA KOSOVO

 


Rasofora Tecla FUIOAGĂ
A TREIA BISERICĂ A MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN

 


Gabriela TITZ
PROF. UNIV. DR. VALENTIN CIORBEA, PREMIAT DE CĂTRE ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA

 


< Stoica LASCU
PROFESORUL VALENTIN CIORBEA – SEPTUAGINTA QUINQUE ANNIS!

 


Stoica LASCU
TESTIMONII DĂRUITE LA 20 DE ANI DE ARHIERIE PE PĂMÂNTUL APOSTOLIC AL ROMÂNIEI DE LA MARE

 


Stoica LASCU
CONSEMNĂRI MEMORIALISTICE ÎNTR-O CARTE MONOGRAFICĂ DE SUFLET A UNUI MISIONAR „CĂLUGĂR DE VOCAȚIE”

 


Pr. Constantin OLARIU
CHESARIE GHEORGHESCU, ARHIMANDRITUL ERUDIT ȘI MĂRTURISITORUL DREPTEI CREDINȚE

 


Dan-Dragoș SICHIGEA
NOTE DE LECTURĂ: NICOLETA PARASCHIV, LUMINIȚA STELIAN (COORD.), PROF. UNIV. DR. VALENTIN CIORBEA LA 75 DE ANI, IN HONOREM. RAPORTUL „UCENICILOR”, CONSTANȚA, EDITURA EX PONTO, 2021

 


Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA
NARCIS DORIN ION – CAROL II AL ROMÂNIEI. UN REGE CONTROVERSAT, VOL. 1-5, EDITURA MAGIC PRINT, ONEȘTI, 2020, 2097 P.

 


Pr. Prof. univ. dr. Constantin NECULA
PICĂTURA DE CARTE – O MONOGRAFIE CA UN ICONOSTAS DE LUMINĂ

 


Dr. Teodora GIURGIU
MASA ROTUNDĂ „BISERICA ȘI ARMATA ROMÂNIEI. TRADIȚIILE CONLUCRĂRII”