Revista MISIUNEA anul VIII nr 1 (8) – 2021

 width=


COVERCONTENTS

Article † VARSANUFIE
TUDOR VLADIMIRESCU ȘI LEGĂTURILE SALE CU BISERICA ORTODOXĂ ÎN PĂSTRAREA IDENTITĂȚII NAȚIONALE
Article † EMILIAN CRIȘANUL
COMUNITATEA SPIRITUALĂ „ÎNVIEREA” DIN MIRFIELD (ANGLIA) ȘI ORTODOXIA ROMÂNEASCĂ
Article Comandor (r) dr. Marian MOȘNEAGU
„ARTA TREBUIE SĂ FIE UN ANTIDOT AL TRISTEȚII ȘI AL ÎNSINGURĂRII”
Article Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA
GENERALUL PAUL TEODORESCU (1888-1981)
Article Alin SPÂNU
GENERALUL PAUL TEODORESCU ȘI GESTIUNEA FONDURILOR SECRETE – O RELAȚIE TRANSPARENTĂ
Article Prof. univ. dr. Aurel PENTELESCU, Dr. Ionuț-Constantin PETCU
DIN VIAŢA ŞI ACTIVITATEA EPISCOPULUI DR. PARTENIE CIOPRON (1896-1980)
Article Căpitan psiholog dr. Irina-Alexandra SIMION
SIMBOLURI ALE RENAȘTERII NAȚIONALE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ (1921)
Article Cercetător științific Bianca Rodica KARDA
ÎNTOARCEREA ȘI REPATRIEREA IMIGRANȚILOR ROMÂNI DIN STATELE UNITE ALE AMERICII DUPĂ CONSTITUIREA ROMÂNIEI MARI
Article Dr. Luminița GIURGIU
CÂTEVA ASPECTE CU PRIVIRE LA RESTAURAREA STĂREȚIEI MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN ÎN ANUL 1994
Article Dr. Laurențiu MĂNĂSTIREANU
ASPECTE DIN VIAȚA ECONOMICĂ A MĂNĂSTIRII COCOȘ(1921-1944)
Article Prof. dr. Ion CIOROIU
PREOTUL GĂLĂȚEAN LUDOVIC COSMA (1882-1947). REMEMORĂRI BIOGRAFICE
Article Dr. Teodora GIURGIU, Drd. Silviu-Daniel NICULAE
DIN ELITA CLERULUI MILITAR −PREOTUL LOCOTENENT-COLONEL PARASCHIV POPESCU
Article Comandor (r) dr. Marian MOȘNEAGU
PRIMUL JURĂMÂNT MILITAR AL APĂRĂTORILOR ROMÂNIEI MARI
Article Răzvan Mihai NEAGU
CONSIDERAŢII PRIVIND VIAŢA ŞI ACTIVITATEA UNUI COLABORATOR AL EPISCOPULUI IULIU HOSSU, PREOTUL PETRU DOMŞA
Article Colonel dr. Gabriel PĂTRAȘCU
GHEORGHE VĂLCU – UN PREOT CU VOCAȚIE
Article Colonel (r) dr. Alexandru BUCUR
INTELECTUALII FAMILIEI FLORIANU DIN LOCALITATEA RACOVIȚA, JUD. SIBIU
Article Asist. univ. dr. Maxim Marian VLAD
PĂRINTELE DUMITRU MIHĂILESCU, MARTIR PENTRU HRISTOS ȘI PENTRU CAUZA APROAPELUI
Article Colonel (r) Remus MACOVEI
CULTUL EROILOR ÎN DOBROGEA. 1926
Article General de brigadă (rtr) veteran de război Radu THEODORU
TROIȚA – MONUMENT„COTUL DONULUI ’42“
Article Felicia ȚUCĂ, Dr. Cornel ȚUCĂ
REPERE CRONOLOGICE PRIVIND GRUPAREA FORȚELOR COMANDAMENTULUI TRUPELOR DIN BANAT SAU GRUPULUI „BANAT“(7 SEPTEMBRIE – 27 OCTOMBRIE 1919)
Article Colonel (rtr) prof. univ. dr. Ion GIURCĂ
PREOTUL DUMITRU BRUMUȘESCU ÎN CAMPANIA DIN ANUL 1913 ȘI RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE A ROMÂNIEI
Article Dr. Vasile SÂRBU, Dr. Dan MISCHIANU
FEMEIA ÎN RĂZBOIUL DE REÎNTREGIRE
Article Preot dr. Constantin MĂNESCU-HUREZI
DAMASCHIN DASCĂLUL, EPISCOPUL RÂMNICULUI (+5 DECEMBRIE 1725), FĂURITORUL LIMBII LITERARE ROMÂNEȘTI
Article Preot Adrian Lucian SCĂRLĂTESCU
PREOTUL ECONOM CĂPITAN GHEORGHE T(H). VASILESCU ZNAGOVEANU/SNAGOVEANU, PAROHIA MALU (1906-1943), PAROHIA CIOARA (1943-1947) CĂRTURAR ȘI PATRIOT. O VIAȚĂ ÎN ZIARE
Article Dumitru MANOLACHE
CONACUL CONȚILOR DE ROMA DIN SATUL BRĂILEAN VIZIRU
Article Arhimandrit Mihail DANILIUC
ION CREANGĂ, UN DIACON ÎNFRÂNT?
Article Conf. univ. dr. Nicoleta STANCA
RADU GYR – BALADE MĂNĂSTIREȘTI
Article Profesor Cornelia GHINEA
ANTON PANN. ASPECTE DIN VIAȚA, CREAȚIILE LITERARE ȘI COMPOZIȚIILE MUZICALE BISERICEȘTI
Article Profesor dr. Cornel MĂRCULESCU
TÂRGOVIȘTE – ORAȘUL TRIDENTULUI FAMILIILOR BOIEREȘTI ANDRONESCU-VLĂDESCU-STEMATIU
Article Conf.univ.dr. Florian BICHIR
PĂRINTELE ARSENIE BOCA ÎN ARHIVELE SECURITĂȚII. TEMEIURI PENTRU O CANONIZARE AȘTEPTATĂ
Article Dr. Vasile MĂRCULEȚ
SCURTE CONSIDERAȚII PRIVIND ARMATA THEMEI PARADOUNAVON, ÎN SECOLUL AL XI-LEA
Article Dr. Gelu DAE
CRUCEA SFÂNTULUI ANDREI, SIMBOL AL CREDINȚEI CREȘTINE ȘI PROTECTOAREA PARTICIPANȚILOR LA TRAFICUL RUTIER
Article Colonel (r.) dr. Dan PRISĂCARU
CONTRIBUȚIA ARMATEI ROMÂNIEI ȘI A ELITELOR LA APĂRAREA ȘI RECUNOAȘTEREA INTERNAȚIONALĂ A MARII UNIRI (1919-1920)
Article Marian MOȘNEAGU
MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN ÎN CIRCUITUL CULTURAL UNIVERSAL
Article Colonel (r.) dr. Dan PRISĂCARU
PICTURA CATEDRALEI „POGORÂREA SFÂNTULUI DUH” DIN RĂDĂUȚI
Article Simona ANGHEL
„DOBROGEA ÎN ANUL 1878 DUPĂ RAPOARTELE ȘTEFAN FĂLCOIANU ȘI IOAN I. MURGESCU”
Article Prof.univ.dr. Valentin CIORBEA
CODEX AUREUS MEDICORUM DACO-ROMANORUM 1914-1919. UN PANEGERIC PENTRU JERTFA CORPULUI SANITAR ÎN MARELE RĂZBOI ȘI UNIREA DIN 1918
Article Marian MOȘNEAGU
OPERAȚIUNILE GRUPULUI „ORIENTAL” SLOVAC (GENERAL HENNOCQUE) ȘI LEGĂTURA CU GRUPUL DE NORD ROMÂN – 1919
Article Eugenia OPRESCU
ARMATA ROMÂNĂ PE FRONTUL CANALULUI DUNĂRE-MAREA NEAGRĂ
Article Simona ANGHEL
LEGENDELE „ALBATROSULUI”
Article Colonel (r.) dr. Dan PRISĂCARU
CENTENARUL ALIANȚEI DEFENSIVE ROMÂNO-POLONEDIN 3 MARTIE 1921