Revista MISIUNEA anul V nr 1 (5) – 2018


 width=

 

 

 

 

 

Articol  VARSANUFIE. Arhiepiscopul Râmnicului
MISIUNEA BISERICII ÎN CULTIVAREA Șl ÎNTĂRIREA UNITĂȚII DE NEAM A ROMÂNILOR
Articol EMILIAN CRIȘANUL, Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Aradului
BISERICA ORTODOXĂ Șl ARMATA ROMÂNĂ – CREDINȚĂ Șl JERTFĂ PENTRU MAREA UNIRE. ARHIEPISCOPIA IAȘILOR ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Articol Comandor(rtr) prof. dR. Aurel PENTELESCU, Drd. Ionuț-Constantin PETCU
JERTFĂ DE SÂNGE PENTRU FĂURIREA ROMÂNIEI MARI. 0 PAGINĂ LUMINOASĂ DIN VIAȚA EPISCOPULUI DR. PARTENIE CIOPRON (1896-1980)
Articol Cercetător științific III dr. Mircea-Gheorghe ABRUDAN
PĂRINTELE IOAN BROȘU DIN DÂRSTELE BRAȘOVULUI ÎN VÂLTOAREA MARELUI RĂZBOI: UN CAPITOL AL SUFERINȚEI CLERULUI ARDELEAN PENTRU IDEALUL ÎNTREGIRII NEAMULUI
Articol Comandor (r) Dr. Marian MOȘNEAGU
CONTRIBUȚIA ARMATEI ROMÂNE LA MAREA UNIRE
Articol Colonel (r) Remus MACOVEI
PREOȚI MILITARI ROMÂNI Șl ACȚIUNILE LOR ÎN BASARABIA 1918-1919
Articol Profesor univ. dr. Valentin CIORBEA
GENERALUL ADJUTANT PAUL TEODORESCU (1888-1981) -130 DE ANI DE LA NAȘTERE
Articol Dr. Alin SPÂNU
GENERALUL PAUL TEODORESCU ÎN JURNALUL LUI VICTOR SLĂVESCU (1940)
Articol Colonel (r) Dumitru STAVARACHE, Prof. Maria ZAHARIA
RELAȚIILE MITROPOLITULUI VISARION PUIU CU TERITORIILE ROMÂNEȘTI REVENITE LA PATRIA MAMĂ ÎN ANUL 1918.1. BASARABIA
Articol Colonel (r)dr. Dan PRISĂCARU
PIMEN GEORGESCU – MITROPOLITUL RĂZBOIULUI Șl AL ÎNTREGIRII NEAMULUI ROMÂNESC
Articol Maica Stareță Stavrofora Emanuela OPREA, Mănăstirea Dintr-un Lemn
/ PĂRINTELE ARSENIE PAPACIOC – DUHOVNIC LA MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN (1973-1975)
Articol Dr. Luminița GIURGIU, Ion D. Trajanescu – MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN
ÎN DESCRIEREA ARHITECTULUI ION D. TRAJANESCU
Articol Dr. Gelu DAE
MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN ÎN FILELE „REVISTEI DE ISTORIE BISERICEASCĂ”
Articol Rasofora Tecla FUIOAGĂ, Rasofora Ecaterina FERMĂȘANU
DIN TEZAURUL DOCUMENTAR AL MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN
Articol Prof. Dumitru GAROAFĂ
SOARTA LĂCAȘURILOR DE CULT VÂLCENE ÎN ANII OCUPAȚIEI STRĂINE (1916-1918)
Articol Drd. Răzvan-Raul IVAN
CU PRIVIRE LA CAPELA MILITARĂ „CAROL AL ll-LEA” DIN CONSTANȚA
Articol Dr. Teodora GIURGIU, Drd. Sihriu-Daniel NICULAE
UN VREDNIC Șl DEVOTAT SLUJITOR AL ALTARULUI Șl AL OMULUI, PREOTUL LOCOTENENT-COLONEL DUMITRU COȘERIU
Articol Dumitru MANOLACHE /
CEL DINTÂI ȚĂRAN ÎMPROPRIETĂRIT ÎN ROMÂNIA MARE
Articol Profesor dr. Răzvan-Mihai NEAGU
CONSIDERAȚII PRIVIND VIAȚA Șl ACTIVITATEA UNUI CLERIC TRANSILVĂNEAN MAI PUȚIN CUNOSCUT, IOAN FELEA (1885-1944)
Articol Preot Adrian Lucian SCĂRLĂTESCU
NICOLAE THOMESCU-BACIU (2 FEBRUARIE 1880 – DUPĂ 1951) – POET, PROZATOR, ROMANCIER, PUBLICIST, ISTORIC, FILANTROP, PLUTONIER, EROU
Articol Preot drd. Constantin MĂNESCU
MEMORIA GENERALULUI DAVID PRAPORGESCU PE MELEAGURI VÂLCENE
Articol Dr. Vasile MÂRCULEȚ1, Dr. Alexandru BUCUR
CONSTITUIREA Șl FUNCȚIONAREA „FONDULUI JERTFELOR LINIEI DEMARCAȚIONALE” (1919), REFLECTATĂ ÎN PRESA ROMÂNEASCĂ DIN TRANSILVANIA
Articol Dr. Laurențiu MĂNĂSTIREANU
ISTORIA UNUI LOC DE ODIHNĂ VEȘNICĂ PENTRU EROII TULCENI DIN MARELE RĂZBOI
Articol Profesor Cornelia GHINEA
MONUMENTE ALE EROILOR DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL
Articol Dr. Cornel MĂRCULESCU
VASILE BLENDEA (1895-1987) – PENTALOGII MONUMENTALE CONSACRATE RĂZBOI¬ULUI DE ÎNTREGIRE NAȚIONALĂ
Articol Colonel drd. Adrian-Cosmin TEIUȘANU
PARTICIPAREA PROFESORILOR Șl ABSOLVENȚILOR ȘCOLII SUPERIOARE DE RĂZBOI DIN BUCUREȘTI LA RĂZBOIUL DE ÎNTREGIRE (1916-1920)
Articol Dr. Cornel ȚUCÂ, Felicia ȚUCĂ
DEMERSURI PRIVIND OBȚINEREA „ACORDULUI RUS” PENTRU ÎNROLAREA A 5.000 VOLUNTARI ROMÂNI DIN CIRCUMSCRIPȚIILE MILITARE MOSCOVA Șl KIEV
Articol Colonel (r) prof.univ. dr. Ion GIURCĂ
UN RAPORTAI PREOTULUI IOSIF COMĂNESCU, CONFESORUL REGIMENTULUI 2
VÂNĂTORI „REGINA ELISABETA”
Articol Protesor univ. dr. Petre ȚURLEA
VATICANUL Șl REVIZIONISMUL UNGURESC
Articol Prof, univ.dr. loan 1. SOLCANU
VIAȚA MILITARĂ ÎN PICTURA RELIGIOASĂ ROMÂNEASCĂ DIN SECOLELE XIV-XVIII (II)
Articol General (r) Grigore BUCIU
MITUL PASTORAL AL NEMURIRII
Articol RECENZII
Articol EVENIMENT
Articol IN MEMORIAM PĂRINTELE ARHIMANDRIT CHESARIE GHEORGHESCU (1929-2017)