Revista MISIUNEA anul II nr 1 (2) – 2015


 width=

 

 

 

 

 

Article Înaltpreasfinţitul Părinte VARSANUFIE Arhiepiscopul Râmnicului
BISERICA, ARMATA, MISIUNEA
Article Locotenent-comandor ing. Mihai EGOROV
„PERIOADA DE STUDENŢIE ESTE FOLOSITOARE PENTRU A CREIONA OSATURA UNUI BĂRBAT PUTERNIC, UNEI FEMEI ADEVĂRATE”, CONCHIDE ÎNALTPREASFINŢITUL PĂRINTE TEOFAN, ARHIEPISCOPUL IAŞILOR ŞI MITROPOLIT AL MOLDOVEI ŞI BUCOVINEI
Article Profesor dr. Vasile MĂRCULEŢ
ORGANIZARE ECLEZIASTICĂ DE RIT RĂSĂRITEAN ÎN REGIUNILE EXTRACARPATICE ÎN PRIMA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIII-LEA
Article Maica Stareţă Stavroforă Emanuela OPREA, Maica Tecla FUIOAGĂ
PAGINI DIN ISTORIA MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN (II): ICOANA FĂCĂTOARE DE MINUNI A MAICII DOMNULUI, PUTEREA TRANSFIGURATOARE
Article Drd. Gabriel PĂTRAŞCU
BISERICA MILITARĂ „MIHAI VODĂ”
Article Dumitru MANOLACHE
MISTERIOASA CURTE BRÂNCOVENEASCĂ DE LA OBILEŞTI
Article Prof. Cornelia GHINEA
BISERICILE MILITARE DIN ORADEA ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
Article Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA
MITROPOLIA OLTENIEI – PRIMUL AN DE ISTORIE (21 DECEMBRIE 1939-21 DECEMBRIE 1940) – ÎNTR-UN MEMORIU AL I.P.S. NIFON CRIVEANU
Article Dr. Marian NENCESCU
BISERICILE OROPSITE ALE TRANSNISTRIEI
Article Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ v
BISERICA ŞI ARMATA, LOC ŞI ROL ÎN REALIZAREA UNIRII PRINCIPATELOR ÎN ANUL 1859
Article Preot lect. univ. dr. Sergiu-Grigore POPESCU
ASPECTE PRIVIND CONTRIBUŢIA BISERICII DIN OLTENIA LA RĂZBOIUL DE INDEPENDENŢĂ. SPRIJINUL PENTRU SPITALELE ÎNFIINŢATE ÎN TIMPUL CAMPANIEI DIN 1877-1878 ÎN DREAPTA OLTULUI
Article †EMILIAN LOVIŞTEANUL, Episcop Vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului
ARHIEPISCOPIA IAŞILOR: ASPECTE DIN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1916-1918)
Article Comandor (r) prof. dr. Aurel PENTELESCU
CÂTEVA ERORI ÎN CERCETAREA ISTORIOGRAFICĂ PRIVIND EPISCOPIA ARMATEI ROMÂNE DIN ANII 1921-1948
Article Comandor (r) prof. dr. Aurel PENTELESCU; Ionuţ-Constantin PETCU
PREOTUL ICONOM STAVROFOR CONSTANTIN NAZARIE (1865-1926), ŞEFUL SERVICIULUI RELIGIOS AL ARMATEI ROMÂNE ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI
Article Lect. univ. dr. Florian BICHIR

VIAŢA NEROMANŢATĂ A PRIMULUI MITROPOLIT STILIST, GALACTION CORDUN
Article Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
UN PASTOR DE SUFLETE. PREOTUL LOCOTENENT-COLONEL ILIE DELEANU
Article Dr. Lucian DINDIRICĂ, Director Biblioteca Județeană Dolj „Alexandru și Aristia Aman”
O FILĂ DE ISTORIE ECLESIASTICĂ ROMÂNEASCĂ: MITROPOLITUL NIFON CRIVEANU
Article Dr. Alin SPÂNU
GENERALUL PAUL TEODORESCU ÎN JURNALUL LUI VICTOR SLĂVESCU (1937)
Article Felicia ŢUCĂ; Dr. Cornel ŢUCĂ
„RĂSPLATĂ” PENTRU UN EROU: CONTRAAMIRALUL POMPILIU-ION-HORIA MACELLARIU
Article Preot Constantin OLARIU
PRIGOANA COMUNISTĂ ÎMPOTRIVA CONTRAAMIRALULUI HORIA MACELLARIU
Article Dr. Luminiţa GIURGIU
CĂPITANUL-PREOT NICOLAE MUREA – CONFESORUL GARNIZOANEI CHIŞINĂU
Article Dr. Teodora GIURGIU
LOCOTENENT-COLONELUL PREOT PETRE CHIREA – CONFESORUL GARNIZOANEI TURNU MĂGURELE
Article Maior dr. Milyan MILKIČ
PREOŢII ÎN MISIUNILE MILITARE ALE GUVERNULUI SÂRB (1916-1920)
Article Asist. univ. dr. protosinghel Maxim VLAD
MARTIRIUL CREŞTIN, CU O PRIVIRE SPECIALĂ ASUPRA SOLDAŢILOR MARTIRI DIN PRIMELE SECOLE CREŞTINE
Article Drd. Ionela ZAHARIA
CLERUL MILITAR ROMÂN DIN AUSTRO-UNGARIA (1914-1918)
Article Preot dr. Laurenţiu RĂDOI
CHIPURI DE PREOŢI VÂLCENI ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL (1916-1918)
Article Colonel (r) Remus MACOVEI
EROII GERMANI DIN LOCALITATEA MIHAIL KOGĂLNICEANU JERTFIŢI ÎN ARMATA ROMÂNĂ PE TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Article Prof. univ. dr. Petre ŢURLEA
TRANSILVANIA DE NORD-EST SUB TEROARE MAGHIARĂ. DOCUMENTE NOI
Article Dr. Irina-Alexandra SIMION
ARMATA ROMÂNĂ ŞI CULTELE
Article Redacţia
PREOT DR. LAURENŢIU RĂDOI LA 625 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ A RÂMNICULUI. EPOCA LUI MIRCEA CEL MARE, MOMENT DE SEAMĂ ÎN ISTORIA JUDEŢULUI VÂLCEA (1386-1418)
Article Preot Constantin OLARIU
† EMILIAN LOVIŞTEANUL EPISCOP VICAR AL ARHIEPISCOPIEI RÂMNICULUI CUVÂNT ŞI FAPTĂ ÎN LUMINA EVANGHELIEI
Article Preot Constantin OLARIU
† EMILIAN LOVIŞTEANUL EPISCOP VICAR AL ARHIEPISCOPIEI RÂMNICULUI TEOLOGIE ŞI ISTORIE BISERICEASCĂ – DE LA SFINTELE TAINE LA SFINŢIREA OMULUI
Article Preot dr. Laurenţiu RĂDOI
ARHIEPISCOPIA RÂMNICULUI, UN NOU ÎNCEPUT
Article Dr. Teodora GIURGIU SESIUNEA DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE „BISERICA ORTODOXĂ ŞI ARMATA ROMÂNIEI”
Article Dr. Andreea ATANASIU-CROITORU
SLUJBA DE POMENIRE A GENERALULUI PAUL TEODORESCU ŞI DEZVELIREA PLĂCII MEMORIALE DEPUSE DE „CLUBUL AMIRALILOR”
Article Preot Constantin OLARIU
DISCURSUL EPISCOPULUI VARTOLOMEU STĂNESCU LA DEZBATERILE SENATULUI DIN 28 FEBRUARIE 1924 ASUPRA LEGII ORGANIZĂRII ARMATEI