Revista MISIUNEA anul I nr 1 (1) – 2014


 width=

 

 

 

 

 

Articol Preasfințitul Părinte Varsanufie Prahoveanul, noul Arhiepiscop al Râmnicului
Articol BISERICA ŞI ARMATA: DE LA JERTFĂ LA SFINŢENIE
Articol MISIUNEA PERPETUĂ
Articol CENTRUL DE CERCETARE A CONLUCRĂRII BISERICII ORTODOXE CU ARMATA ROMÂNIEI „GENERAL PAUL TEODORESCU” cu sediul la MĂNĂSTIREA DINTR-UN LEMN
Articol Maica Stareţă Stavroforă Emanuela OPREA, Maica Tecla FUIOAGĂ
PAGINI DIN ISTORIA MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN (I)
Articol Prof. univ. dr. Valentin CIORBEA
ROLUL MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN ÎN CONLUCRAREA ARMATEI ROMÂNIEI CU BISERICA ORTODOXĂ. PROIECTUL GENERALULUI PAUL (PAVEL) TEODORESCU 1938-1977
Articol Prof. univ. dr. Ion GIURCĂ
GENERALUL PAUL TEODORESCU ŞI MAREA CTITORIE VOIEVODALĂ DE LA FRÂNCEŞTI
Articol Dr. Alin SPÂNU
GENERALUL PAUL TEODORESCU ŞI PROBLEMELE AVIAŢIEI ÎN JURNALUL REGELUI CAROL AL II-LEA (1938-1940
Articol Dr. Andreea ATANASIU-CROITORU
GENERALUL ADJUTANT PAUL TEODORESCU, ARTIZAN AL CEREMONIEI DE SOSIRE ÎN ŢARĂ A NAVEI-ŞCOALĂ „MIRCEA”
Articol Preot dr. Laurenţiu RĂDOI
MOŞTENIREA BRÂNCOVENEASCĂ CONSTANTIN BRÂNCOVEANU, UN DOMN PROVIDENŢIAL (1688-1714)
Articol Dr. Luminiţa GIURGIU
1934. CEREMONIALUL DE REÎNHUMARE A DOMNITORULUI CONSTANTIN BRÂNCOVEANU
Articol Dr. Teodora GIURGIU
INSTITUŢIA CLERULUI ÎN ARMATA ROMÂNIEI
Articol Marius-Cătălin MITREA
EPISCOPIA ARMATEI ROMÂNE – APOSTOLAT ÎN SLUJBA PATRIEI
Articol Dr. Cristina CONSTANTIN
ASPECTE PRIVIND CADRUL LEGISLATIV AL ACTIVITĂŢII PREOŢILOR MILITARI 1850-1924
Articol Preot militar Constantin NEAGU
GHERASIM (IORGU) COSMA – EROUL MONAH
Articol Comandor (r.) prof. dr. Aurel PENTELESCU, Ionuţ-Constantin PETCU
UN IERARH UITAT – EPISCOPUL MILITAR DR. IOAN STROIA (1865-1937)
Articol Colonel (r) Dumitru STAVARACHE
MITROPOLITUL VISARION PUIU (1879-1964), ŞEF AL MISIUNII BISERICEŞTI ORTODOXE PENTRU TRANSNISTRIA (DECEMBRIE 1942 – DECEMBRIE 1943). MĂRTURII DOCUMENTARE
Articol Drd. Gabriel-George PĂTRAŞCU
PROTOSINGHELUL JUSTIN ŞERBĂNESCU – SINGURUL PREOT MILITAR CAVALER AL ORDINULUI MILITAR DE RĂZBOI „MIHAI VITEAZUL”
Articol Dr. Marian NENCESCU
O CTITORIE A MAREŞALULUI ION ANTONESCU – BISERICA „SFINŢII ÎMPĂRAŢI ÎMPĂRAŢI CONSTANTIN ŞI ELENA“ DE PE CALEA VERGULUI
Articol Preot militar Mihai FLUTURE
BISERICA GARNIZOANEI TÂRGOVIŞTE
Articol Asist. univ. dr. protos. Maxim VLAD
EROISMUL. NOTE GENERALE. NOŢIUNEA DE EROISM ÎN ANTICHITATEA PRECREŞTINĂ, GRECO-ROMANĂ ŞI IUDAICĂ
Articol Dumitru MANOLACHE
RĂZBOIENI, PRIMUL PANTEON AL OŞTIRII
Articol Colonel (r) Remus MACOVEI
CIMITIRUL INTERNAŢIONAL DE ONOARE „MIRCEA CEL BĂTRÂN” DIN COMUNA MIRCEA VODĂ
Articol Comandor dr. Marian MOŞNEAGU
CATARGE CĂTRE ETERNITATE, ÎNTRU MEMORIA JERTFEI MARINARILOR ROMÂNI
Articol REFERAT ASUPRA ACTIVITĂŢII PREOŢILOR DE ARMATĂ ÎN CAMPANIA DIN 1916-1918
Articol Monahia Irina GAVRILĂ
GAVRILĂ MAICILE ARHIMANDRITE ECATERINA ŞI FEVRONIA MICLAU
Articol Ierom. Chesarie GHEORGHESCU
MAICA ARHIMANDRITĂ PAISIA VASILESCU, STAREŢĂ SPIRITUALĂ A MĂNĂSTIRII DINTR-UN LEMN, JUDEŢUL VÂLCEA, LA ANIVERSAREA A 90 DE ANI DE LA NAŞTERE (14 OCTOMBRIE 1880 – 14 OCTOMBRIE 1970)
Articol Dr. Teodora GIURGIU
SIMPOZIONUL NAŢIONAL „GENERALUL ADJUTANT PAUL (PAVEL) TEODORESCU (1888-1981) – SLUJITOR AL NEAMULUI ŞI CTITOR AL BISERICII
Articol Contraamiral (r.) dr. Corneliu BOCAI, Locotenent-comandor ing. Mihai EGOROV
INSTRUCŢIE MARINĂREASCĂ ŞI SPIRITUALĂ LA BORDUL NAVEI-ŞCOALĂ „MIRCEA”
Articol Pr. Constantin OLARIU
APARIŢII EDITORIALE ÎNCHINATE SFINŢILOR MARTIRI BRÂNCOVENI
Articol Drd. Gabriel-George PĂTRAŞCU
VASILE SCÂRNECI – VIAŢA ŞI MOARTEA ÎN LINIA ÎNTÂI. JURNAL ŞI ÎNSEMNĂRI DE RĂZBOI 1916-1920, 1941-1943
Articol Drd. Gabriel-George PĂTRAŞCU
SERGIU IOSIPESCU, ALEXANDRU MADGEARU, MIRCEA SOREANU – MAREA NEAGRĂ. STATE ŞI FRONTIERE. DE LA SFÂRŞITUL ANTICHITĂŢII LA PACEA DE LA PARIS (1856)
Articol Colonel dr. Mircea TĂNASE
GENERALUL ADJUTANT PAUL (PAVEL) TEODORESCU (1888-1981). VOCAŢIA CREATIVITĂŢII. UN SECOL DE VIAŢĂ ŞI DE SLUJIRE LUI DUMNEZEU ŞI BISERICII. ARHIEPISCOPUL GHERASIM CRISTEA (1914-2014)

Articol