Revista de Ştiinţe Militare


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

                                                                                    INDICAȚII PENTRU AUTORI

Acces liber la Revistă

Toate articolele din Revista de Ştiinţe Militare  sunt disponibile online pentru toți utilizatorii, imediat după publicare. Utilizarea și difuzarea în orice mediu în scopuri necomerciale este permisă, cu condiția ca autorul și revista să fie citate corespunzător.

Accesul liber are ca scop mărirea vizibilității cercetărilor și e diferită de accesul liber online deoarece oferă drepturi de redifuzare cu condiția menționării sursei originale de publicare [așa cum e prevăzut de licența CC BY-NC-SA].

Revista permite cititorilor să citească, să descarce, să copieze, să distribuie, să tipărească, să caute sau să facă trimitere la textele complete ale articolelor sale și să le permită cititorilor să le folosească pentru orice alt scop legal.

Taxe

Nu există taxe de publicare.

Transmiterea lucrărilor în formă electronică

Lucrările care prezintă contribuții teoretice și / sau experimentale referitoare la cercetări de ultimă oră sunt preferate. De asemenea se acceptă și recenzii de carte.

 

INSTRUCȚIUNI DE EDITARE A LUCRĂRILOR

Limba preferată pentru redactare este Engleza [atât cea din Marea Britanie, cât și cea din Statele Unite sunt permise, cu condiția să fie corecte din punct de vedere gramatical pe parcursul întregii lucrări].

Toate lucrările trimise spre publicare trebuie să fie cât mai concise și trebuie să includă un număr par de pagini. Nu este recomandat ca lucrările să aibă mai mult de 12 pagini. Softul folosit pentru redactare trebuie să fie Word for Windows.

Forumatul documentului trebuie să fie A4 [21 cm x 29.7 cm]. Setările pentru pagini în oglindă sunt:

 • Sus 4,7 cm
 • Jos 4,7 cm
 • Stânga 3,5 cm
 • Dreapta 3,5 cm.

Fontul este Times New Roman, mărimea 12 pentru text și mărimea 10 pentru figuri și tabele.

Textul lucrării va fi divizat astfel:

 • Titlu
 • Numele autorului / autorilor și afilierea lor
 • Rezumatul [nu mai mult de 100 de cuvinte, în română și în engleză]
 • Textul propriu-zis [autorii trebuie să așeze conținutul după următoarele subtitluri: Introducere, Detalii experimentale, Rezultate, Concluzii…, cu scris bold]
 • Referințele trebuie listate la finalul articolului și numerotate în ordinea apariției lor în text. Se vor utiliza numere în paranteze pătrate pentru a cita referințele. Notele de subsol nu trebuie să includă material bibliografic
 • Toate desenele și fotografiile trebuie să fie alb-negru
 • Ecuațiile, tabelele, ilustrațiile vor fi poziționate în cadrul paragrafelor.

Întreaga responsabilitate pentru corectitudinea calculelor, a datelor experimentale și a interpretărilor științifice, ca și acuratețea textului în engleză aparține în totalitate autorului / autorilor.

Trimiterea lucrării la Revista de Ştiinţe Militare înseamnă ca ea nu a mai fost trimisă și către altă publicație.

Toate lucrările trebuie să conțină numele, numărul de telefon și adresa de e-mail a autorului care va fi persoana de contact. Acesta este responsabil cu informarea tuturor celorlalți autori că a trimis manuscrisul lucrării către publicația de față.

Articolele vor fi trimise de către autori și în română și în engleză.

Autorii își asumă întreaga responsabilitate pentru conținutul și corectitudinea științifică ale lucrării.