Revista de Ştiinţe Militare * Volum 22 nr 1 (66) – 2022


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

Abs.Article General (r) prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI, Drd. Dorin GAL

POPULISMUL ALIMENTAT DE TENDINȚELE AUTORITARE ALE SECOLULUI XXI
Abs.Article General-locotenent (r) prof.asoc.dr. Constantin MINCU

ROLUL ȘI LOCUL SISTEMELOR ȘI TEHNOLOGIILOR INFORMAȚIONALE ÎN CONFLICTELE MILITARE ACTUALE ȘI VIITOARE
Abs.Article General-locotenent (r) prof.univ.dr. Cristea DUMITRU, Maior dr. George Daniel DUMITRU, Dr. Dragoș Adrian BANTAȘ

MIJLOACE JURIDICE ALE UNIUNII EUROPENE DE COMBATERE A RISCURILOR, PERICOLELOR, AMENINȚĂRILOR ȘI VULNERABILITĂȚILOR LA ADRESA SECURITĂȚII SOCIETALE UNIONALE PROVENITE DIN EVOLUȚIILE RECENTE ÎN DOMENIUL SPAȚIULUI DIGITAL, INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ȘI REALITĂȚII VIRTUALE
Abs.Article General (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU, Colonel (r.) prof.univ.dr.ing. Eugen SITEANU, Subcomisar de poliție dr. Valentin DULGHERU

NOUA ORDINE MONDIALĂ – ÎNTRE CONCEPT ȘI APLICARE
Abs.Article General de brigadă (r) prof.univ.dr. Viorel BUȚA, Dr. Răzvan MANOLIU

INFLUENȚA CRIZELOR FINANCIARE ASUPRA STĂRII DE SECURITATE
Abs.Article Dr. Dragoș ILINCA

DUNĂREA, VECTOR STRATEGIC DE PROIECTARE A FORȚEI ÎN RĂZBOIUL DIN 1877-1878
Abs.Article General de brigadă (r) conf.univ.dr. Vasile CREȚ, Colonel (r.) prof.univ.dr. Benoni ANDRONIC

PRINCIPIUL NAȚIONALITĂȚILOR ȘI ÎNSEMNĂTATEA ACESTUIA PENTRU LUPTA ROMÂNILOR TRANSILVĂNENI DIN IMPERIUL AUSTRO – UNGAR
Abs.Article Colonel (ret) medic prof.univ.dr. Viorel ORDEANU, Colonel (r) prof.uni.dr. Benoni ANDRONIC

O NOUĂ SCHIMBARE DE PARADIGMĂ ÎN STRATEGIA MONDIALĂ – RĂZBOIUL ARCTIC –