Revista de Ştiinţe Militare * Volum 21 nr 4 (65) – 2021


Acasă Comitet ştiinţific Consiliu editorial Numărul curent Invitaţie pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicaţii autori

Abs.Article General-locotenent (r) prof.asoc.dr. Constantin MINCU

POLITICA ACTUALĂ A FEDERAŢIEI RUSE – UN MISTER ASCUNS ÎNTR-O ENIGMĂ
Abs.Article Colonel (r) prof.univ.dr.ing. Eugen SITEANU

ARTA MILITARĂ LA SFÂRŞITUL SECOLULUI XX ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI
Abs.Article General (r) prof.univ.dr. Anghel ANDREESCU, Subcomisar de poliţie dr. Valentin DULGHERU

SITUAŢIA ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ – II
Abs.Article Colonel (rtr) prof.univ.dr. Gheorghe BOARU

IMPACTUL TEHNOLOGIILOR EMERGENTE ŞI DISRUPTIVE ASUPRA SOCIETĂŢII 5.0: INTERNETUL LUCRURILOR (IoT)
Abs.Article Dr. Dragoş ILINCA

REPERE ALE ANGAJAMENTULUI NATO ÎN AFGHANISTAN – MISIUNEA INTERNAŢIONALĂ DE ASISTENŢĂ PENTRU SECURITATE
Abs.Article Locotenent Claudiu NISTOR

CRIZA DIN AFGHANISTAN – FACTOR DESTABILIZATOR ASUPRA SECURITĂŢII INTEGRITĂŢII SPAŢIULUI EURO-ATLANTIN
Abs.Article Drd. Alexandru EPARU

ARMONIZAREA LEGISLAŢIEI ROMÂNEŞTI CU ACQUIS-UL UE ÎN DOMENIUL POLITICILOR DE SECURITATE ŞI APĂRARE
Abs.Article Colonel drd. Irinel APOSTOLESCU


CONSIDERAŢII PRIVIND PREGĂTIREA ŞI DESFĂŞURAREA ACŢIUNILOR BRIGĂZII MECANIZATE PE TIMPUL EXECUTĂRII RETRAGERII

Abs.Article Colonel (r.) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC

GENERAL GEORGE POMUŢ – EROU AMERICAN DE ORIGINE ROMÂNĂ
Abs.Article General de brigadă (r) conf.univ.dr. Vasile CREŢ, Colonel (r.) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC

DREPTUL LA AUTODETERMINARE AL POPORULUI ROMÂN PENTRU REALIZAREA STATUTULUI NAŢIONAL UNITAR ÎN CONTEXTUL ISTORIC AL EVENIMENTELOR DIN 1917 – 1918
Abs.Article Colonel (r.) conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU

RĂZBOIUL HIBRID DECLANŞAT DE FEDERAŢIA RUSĂ ÎN REPUBLICA MOLDOVA