Revista de Ştiinţe Militare * Volum 21 nr 3 (64) – 2021


Acasă Comitet ştiinţific Consiliu editorial Numărul curent Invitaţie pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicaţii autori

Abs.Article General (r) prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI, Colonel (r.) prof.univ.dr.ing. Eugen SITEANU

ANIVERSAREA A 200 DE ANI DE LA REVOLUŢIA DIN ANUL 1821
Abs.Article Comandor prof.univ.dr. Sorin TOPOR

COMUNICAREA STRATEGICĂ ŞI EDUCAŢIA ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII – INSTRUMENTE UTILE ÎN MANAGEMENTUL CRIZELOR TERORISTE ŞI AL CELOR PANDEMICE
Abs.Article Dr. Dragoş ILINCA

ABORDĂRI NATO ÎN STRUCTURAREA REZILIENŢEI
Abs.Article Căpitan drd. Tiberiu ION

CREŞTEREA CONŞTIENTIZĂRII ASUPRA SECURITĂŢII CIBERNETICE; PRIN PROGRAME EDUCAŢIONALE
Abs.Article Drd. Alexandru EPARU

ORGANIZAŢIILE INTERNAŢIONALE DE SECURITATE ŞI ROLUL LOR PENTRU CONTRACARAREA EFECTELOR TERORISMULUI ŞI ALE CRIMEI ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE
Abs.Article Drd. Sergiu-Mihai IONIŢĂ

EFICIENTIZAREA MANAGEMENTULUI COOPERĂRII INTERNAŢIONALE ÎN VEDEREA PREVENIRII ŞI COMBATERII AMENINŢĂRILOR NECONVENŢIONALE
Abs.Article Colonel (ret.) medic prof.univ.dr. Viorel ORDEANU, Colonel (r.) prof.univ.dr. Benoni ANDRONIC

CAPACITĂŢILE ŞI CAPABILITATEA DE APĂRARE ÎMPOTRIVA RACHETELOR BALISTICE
Abs.Article Dr. Dragoş ILINCA


COODONATE OPERAŢIONALE ALE PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

Abs.Article Colonel (r.) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC

BOMBARDAMENTUL STRATEGIC ASUPRA GERMANIEI NAZISTE DIN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL