Revista de Ştiinţe Militare * Volum 21 nr 1 (62) – 2021


Acasă Comitet ştiinţific Consiliu editorial Numărul curent Invitaţie pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicaţii autori

Abs.Article General-locotenent (rtr) prof. asoc. dr. Constantin MINCU

ARMATA ROMÂNĂ ȘI APĂRAREA NAȚIONALĂ ÎNTRE TEORIE ȘI PRACTICĂ – UN PUNCT DE VEDERE – )
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU

ANIVERSAREA A 2100 DE ANI DE LA UNIREA TERITORIILOR LOCUITE DE GETO-DACI SUB SCEPTRUL REGELUI BUREBISTA
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC

ACȚIUNILE DE LUPTĂ ALE MARILOR UNITĂȚI ROMÂNE PENTRU APĂRAREA ȘI EVACUAREA CRIMEII ÎN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU, Locotenent-colonel drd. Florin MĂCIUCĂ

MANAGEMENTUL PRIN COSTURI LA UNITATEA MILITARĂ
Abs.Article Locotenent ing. drd. Tiberiu ION

COMBATEREA ATACURILOR CIBERNETICE – OBIECTIV AL REORGANIZĂRII PROGRAMELOR DE CERCETARE DIN ÎNVĂȚĂMÂNTUL UNIVERSITAR DE APĂRARE
Abs.Article Locotenent ing. drd. Bogdan-Constantin PAGNEJER

ROLUL ORGANIZAȚIILOR FURNIZOARE DE SECURITATE ÎN SPAȚIUL EST-EUROPEAN
Abs.Article Drd. Florentina Iulia IORDAN

FORME ȘI MIJLOACE DESTINATE PREVENIRII ACȚIUNILOR TERORISTE SPECIFICE SECOLULUI XXI
Abs.Article C.P. 1 Dr. Ing. Constantin OLIVOTTO

ASOCIERI TEHNICE DE SUCCES ÎN ARTA MILITARĂ – TRECUT ȘI VIITOR
Abs.Article Drd. Andreia – Mariana POP

REPERE ALE RELAȚIILOR CULTURALE ROMÂNO – RUSE
Abs.Article Colonel drd. Corneliu PAVEL

SUA, RUSIA ȘI CHINA, TREI HUB-URI ÎN DIAGRAMA FLUXURILOR GLOBALE DE COMUNICARE
Abs.Article Colonel prof. univ. dr. Daniel DUMITRU, Drd. Sergiu Mihai IONIȚĂ

CONTRIBUȚIA ROMÂNIEI LA ACȚIUNILE DE PREVENIRE ȘI COMBATERE A AMENINȚĂRILOR NECONVENȚIONALE
Abs.Article Drd. Cristian-Petru VINTILĂ

REGIONALISM ȘI SECURITATE ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
Abs.Article Calinic PETCU

NECROPOLA MILITARĂ RUSEASCĂ DE LA MÂNĂSTIREA JITIANU, JUDEȚUL DOLJ