Revista de Ştiinţe Militare * Volum 20 nr 3 (60) – 2020


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

Abs.Article General-locotenent (r.) prof. asoc. dr. Constantin MINCU

O REVEDERE A DOSARULUI ARMELOR NUCLEARE ÎN ȚĂRILE POSESOARE ȘI ÎN CELE ASPIRANTE

Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU

FILE DIN ISTORIA TRACO – GETO – DACILOR ȘI AROMÂNILOR

Abs.Article Viceamiral (r) prof. univ. dr. ing. Ion Alexandru PLĂVICIOSU

NATO – 70, INDUSTRIA DE APĂRARE – OPȚIUNE STRATEGICĂ

Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU, Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU

OPINII DESPRE SUVERANITATE NAȚIONALĂ ȘI SUVERANITATE COLECTIVĂ

Abs.Article Drd. Claudiu SĂFTOIU

PROVOCAREA COVID – 19 ÎN LUMEA INTELLIGENCE

Abs.Article Colonel (rtr) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU, Locotenent – colonel Adrian – Cristian DAVID

SIMBIOZA DINTRE TERORISM ȘI MASS – MEDIA

Abs.Article General de brigadă (r) conf. univ. dr. Vasile CREȚ, Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC

PRINCIPALELE MOMENTE ALE RĂZBOIULUI RECE PE CONTINENTUL EUROPEAN

Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC, General de brigadă (r) conf. univ. dr. Vasile CREȚ

CONFRUNTĂRILE EST – VEST ÎN RĂZBOAIELE ISRAELIANO – ARABE

Abs.Article Colonel (rtr) prof. univ. dr. Dorel BAHRIN

GARDA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI – 2020

Abs.Article Dr. Dragoș ILINCA

OBIECTIVELE POLITICII DE SECURITATE ȘI APĂRARE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE

Abs.Article General (r) prof. univ .dr. Anghel ANDREESCU

OPINII PRIVIND ACȚIUNILE SEPARATISTE CARE VIZEAZĂ ROMÂNIA

Abs.Article Drd. Florentina Iulia IORDAN

MODALITĂȚI DE DIMINUARE A RISCURILOR ȘI AMENINȚĂRILOR DE NATURĂ TERORISTĂ

Abs.Article General (r) prof. univ .dr. Anghel ANDREESCU

OPINII PRIVIND ACȚIUNILE SEPARATISTE CARE VIZEAZĂ ROMÂNIA