Revista de Ştiinţe Militare * Volum 20 nr 2 (59) – 2020


Acasă Comitet ştiinţific Consiliu editorial Numărul curent Invitaţie pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicaţii autori

Abs.Article General-locotenent (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU

TURBULENȚĂ GEOPOLITICĂ GLOBALĂ

Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC, General de brigadă. (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU

UNIUNEA EUROPEANĂ – DE LA SECURITATE GLOBALĂ LA SECURITATE AUTONOMĂ

Abs.Article Locotenent-colonel drd. Paul-Alexandru SANDA

INFLUENȚA LIBERALISMULUI POLITIC ASUPRA MODULUI OCCIDENTAL DE RAȚIONALIZARE A RĂZBOAIELOR

Abs.Article Dr. Dragoș Ilinca

OPȚIUNI DE STRUCTURARE A NIVELULUI DE AMBIȚIE ÎN CONTEXTUL COOPERĂRII MULTINAȚIONALE ÎN DOMENIUL APĂRĂRII

Abs.Article Colonel (r) prof.univ.dr.ing. Eugen SITEANU

DESPRE INTELLIGENCE – file din istoria serviciilor de informații

Abs.Article General-maior dr. Valentin BECHERU, Maior Georgian TUDOR

INFLUENȚA INTELIGENȚEI ARTIFICIALE ASUPRA DOMENIULUI
SATELITAR

Abs.Article General de brigadă (r) prof.univ.dr. Mircea UDRESCU

EȘECUL GLOBALIZĂRII ȘI RISCURILE LA ADRESA SECURITĂȚII EUROPENE ȘI MONDIALE

Abs.Article Colonel (r) dr. Aurel BUCUR

DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ ȘI FENOMENUL MILITAR CONTEMPORAN. IMPLICAȚIILE NOILOR TEHNOLOGII

Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU, Rareș Gabriel BERCARU

CENTENARUL TRATATULUI DE LA TRIANON

Abs.Article Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol Munteanu

COLONEL AVIATOR (COMANDOR) SVEATOSLAV NEBURAC