Revista de Ştiinţe Militare * Volum 19 nr 3 (56) – 2019


Acasă Comitet ştiinţific Consiliu editorial Numărul curent Invitaţie pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicaţii autori

Abs.Article General-locotenent (r.) prof. asoc. dr. Constantin MINCU
ORGANIZAREA SISTEMELOR DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR ŞI PROTECŢIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE ÎN CADRUL POLITICII DE SECURITATE ŞI APĂRARE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE
Abs.Article General de brigadă (ret) prof. univ. dr. Viorel BUŢĂ, drd. Andreea Mihaela RADU
ASPECTE PRIVIND DIMENSIUNILE ŞI DINAMICA FORŢEI DE MUNCĂ ROMÂNEŞTI ASUPRA UNIUNII EUROPENE
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU, Inspector principal de poliţie dr. Valentin DULGHERU
LOVITURILE DE STAT ÎN PERIOADA DE 160 DE ANI DE STATALITATE A ROMÂNIEI
Abs.Article General-maior dr. Valentin BECHERU, Locotenent Valeria LINCĂ
DREPTUL SPAŢIAL – CONDIŢIE SINE QUA NON ÎN SECOLUL INFORMAŢIEI
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
PAGINI DIN ISTORIA ŞI FILOSOFIA SECURITĂŢII INTERNAŢIONALE
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
ROMÂNIA ŞI LOVITURA DE STAT DIN DECEMBRIE 1989
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
OPINII PRIVIND RISCUL ASOCIAT SPRIJINULUI LOGISTIC AL UNEI ENTITĂŢI MILITARE OPERAŢIONALE
Abs.Article General-maior dr. Valentin BECHERU, Căpitan ing. Laurenţiu CHIOSEAUA
SPECTRUL RADIO – O RESURSĂ LIMITATĂ, ATÂT PE PĂMÂNT, CÂT ŞI ÎN SPAŢIU
Abs.Article Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU
FĂURTORI ŞI MARTIRI AI UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA
Abs.Article Colonel (ret) prof. univ. dr. Viorel ORDEANU, Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
RĂZBOAIELE PENTRU APĂ
Abs.Article Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU
INVAZIA ARMATELOR RUSE ÎN TIGHINA, 19-24 IUNIE 1992
Abs.Article Tinu – Ştefan CROITORU
MAREA NEAGRĂ, IMPORTANŢA GEOSTRATEGICĂ ŞI GEOPOLITICĂ