Revista de Ştiinţe Militare * Volum 19 nr 2 (55) – 2019


Acasă Comitet științific Consiliu editorial Numărul curent Invitație pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicații autori

COVERCONTENTS

Abs.Article General-locotenent (r.) prof. asoc. dr. Constantin MINCU
AGRESIVITATEA POLITICO-MILITARĂ GLOBALĂ A FEDERAŢIEI RUSE –
ISTORIE ŞI ACTUALITATE
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
LUPTĂ ACERBĂ A POPORULUI ROMÂN PENTRU ÎNTREGIREA ŢĂRII,
ÎNCONJURATĂ NUMAI DE DUŞMANI
Abs.Article General de brigadă (ret.) prof. univ. dr. Constantin ONIȘOR
NATO – 70, COMPLEXITATE SITUAŢIONALĂ SAU CRIZĂ?
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU;
General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU
IMPACTUL NATO ASUPRA ORDINII MONDIALE
Abs.Article General-maior dr. Valentin BECHERU; Maior Adrian STAN

<emOMENIREA, DE LA EXPLORAREA PAȘNICĂ A SPAȚIULUI COSMIC LA
CUCERIREA ACESTUIA PRIN INTERMEDIUL FORȚELOR SPAȚIALE ȘI
TEHNOLOGIILOR AVANSATE

Abs.Article Colonel (ret.) prof. univ. dr. Viorel ORDEANU; Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC

GEODEMOGRAFIA RĂZBOIULUI – TRECUT, PREZENT ŞI VIITOR

Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
ARDEALUL A FOST ŞI VA RĂMÂNE PĂMÂNT ROMÂNESC
Abs.Article Colonel (ret.) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU
RELAȚII NATO-RUSIA: EVOLUȚII ȘI CONTROVERSE
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU; Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC

INFLUENŢE ALE CONTEXTULUI ŞI CONJUNCTURILOR EUROPENE
ASUPRA ACŢIUNILOR INTERNE PREMERGĂTOARE UNIRII DE LA 1859

Abs.Article Maior (r) conf. univ. dr. Aliodor MANOLEA
UNIUNEA EUROPEANĂ – ASPECTE ALE APĂRĂRII CU O ARMATĂ
PROPRIE
Abs.Article Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU
FĂURITORI ŞI MARTIRI AI UNIRII BASARABIEI CU ROMÂNIA
Abs.Article Comandor ing. drd. Daniel-Cornel TĂNĂSESCU
STRATEGIA UNIUNII EUROPENE ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII
MARITIME – ANALIZĂ PRIVIND MEDIUL COMUN PRIVIND SCHIMBUL
DE INFORMAŢII
Article NOI APARIȚII EDITORIALE