Revista de Ştiinţe Militare * Volum 18 nr 4 (53) – 2018


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General (r) prof univ. dr. Anghel ANDREESCU
STRATEGII ANTITERORISTE REALISTE, CHEIA SUCCESULUI COMBATERII ACTELOR TERORISTE MODERNE
Abs.Article General-maior (r) prof cons. dr. Constantin MINCU
DIMENSIUNEA INFORMAŢIONALĂ A SPAŢIULUI DE LUPTĂ MODERN
Abs.Article Colonel (r.) prof univ. dr. Eugen SITEANU, Colonel (r.) prof univ. dr. Benone ANDRONIC
MANAGEMENTUL SITUAŢIILOR DE URGENŢĂ
Abs.Article Colonel dr. Ionel-Lucian SANDU
DEZVOLTAREA ECONOMICĂ GLOBALĂ ÎN CONTEXTUL CRIZELOR ŞI CONFLICTELOR LOCALE ŞI REGIONALE
Abs.Article General (r) prof univ. dr. Anghel ANDREESCU
CONFRUNTAREA DINTRE VIITORUL CALIFAT MONDIAL ŞI SUA
Abs.Article Col. (r) conf univ. dr. ing. Anatol MUNTEANU
FORMAȚIUNILE DE PARTIZANI ŞI DIVERSIONIŞTI SOVIETICI ÎN SPATELE FRONTULUI ROMÂNO-GERMAN ÎN PERIOADA CELUI DE-AL II-LEA RĂZBOI MONDIAL 1941-1944
Abs.Article Dr. Mihai-Ştefan DINU
ASPECTE JURIDICE ŞI TERMINOLOGICE PRIVIND RĂZBOIUL CIBERNETIC
Abs.Article Doctorand Sebastian OPRESCU
REMODELAREA PUTERII PE PLAN GLOBAL
Abs.Article Doctorand Liviu ROTARU
POLITICILE PUBLICE ŞI DEZVOLTAREA INTERNAŢIONALĂ
Abs.Article Doctorand Miliaela PETRE
CORUPŢIA – MANIFESTĂRI SIMILARE, ABORDĂRI DIFERITE
Abs.Article Doctorand Cătălin DINU
DIALOGUL INTERCULTURAL DINTRE SUA ŞI RUSIA ÎN CONTEXTUL CONFLICTULUI DIN UCRANA
Abs.Article Doctorand Toma Cornel TEREACĂ
FENOMENUL CORUPŢIEI DN SOCIETATEA ROMÂNEASCĂ ACTUALĂ
Abs.Article Colonel (r) profuniv.dr. Gheorghe BOARU, Drd. Benedictos IORGA
CULTURA DE SECURITATE – PRIMA LNIE A APĂRĂRII CIBERNETICE
Abs.Article Editorul
NOI APARIŢII EDITORIALE

COPERTAREVISTA