Revista de Ştiinţe Militare * Volum 18 nr 2 (51) – 2018


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Article Editorul
ALOCUŢIUNEA CONSILIERULUI PREZIDENŢIAL PENTRU SECURITATE NAŢIONALĂ, DOMNUL ION OPRIŞOR, ÎN CADRUL MESEI ROTUNDE „ARMATA ROMÂNIEI ȘI MAREA UNIRE DE LA 1918”, ORGANIZATĂ DE ACADEMIA OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA ÎMPREUNĂ CU UNIVERSITATEA NAȚIONALĂ DE APĂRARE „CAROL I”
Abs.Article General-maior (r.) prof. cons. dr. Constantin MINCU
IMPLICAŢIILE CONTEXTULUI POLITIC, ECONOMIC ŞI SOCIAL ASUPRA RESURSELOR UMANE DESTINATE APĂRĂRII
Abs.Article General (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
SPAŢIUL SCHENGEN, MIT SAU REALITATE
Abs.Article General de brigadă, prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU, Colonel (r.) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU, Colonel (r.) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL DE ÎNALTĂ SECURITATE
Abs.Article Drd. George Aurelian IONESCU
NOILE RISCURI, PERICOLE, AMENINŢĂRI ŞI AGRESIUNI LA ADRESA SECURITĂŢII ŞI APĂRĂRII GLOBALE, REGIONALE ŞI NAŢIONALE
Abs.Article Colonel (ret.) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU
RĂZBOI ȘI APĂRARE ÎN SPAȚIUL VIRTUAL
Abs.Article General de brigadă (r.) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU, Colonel (r.) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
CONTEXTUL INTERNAŢIONAL AL ROMÂNIEI ÎN PERIOADA ANILOR 1917-1920
Abs.Article General (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
CONTRIBUŢIA SERVICIILOR DE INFORMAŢII ROMÂNEŞTI LA FĂURIREA ROMÂNIEI MARI
Abs.Article Colonel (r.) Mihai HODOROGEA
MAREA UNIRE ŞI GĂRZILE NAȚIONALE ROMÂNE
Abs.Article General-locotenent (ret.) dr. Grigore STAMATE
CONSPIRAŢII ÎMPOTRIVA ROMÂNIEI ÎN PERIOADA MARELUI RĂZBOI
Abs.Article General (ret.) dr. Florian TUCĂ
O URARE DE ACUM 100 DE ANI. „VIVE LA GRANDE ROUMANIE” (TRĂIASCĂ ROMÂNIA MARE). Elogiu României Mari făcut de către generalul francez Henri Berthelot
Abs.Article CS II dr. Mirela ATANASIU
EVOLUŢIA RELAŢIILOR POLITICO-MILITARE ROMÂNO-RUSE POST – 1989
Abs.Article Drd. George Aurelian IONESCU
EVOLUŢIA ŞI TENDINŢELE FENOMENULUI DE CRIMINALITATE ORGANIZATĂ LA NIVEL GLOBAL
Abs.Article Colonel prof. univ. dr. Daniel DUMITRU, Subcomisar de poliție drd. Alexandru Laurențiu ANGHEL
ETICĂ, INTEGRITATE ȘI LUPTĂ ANTI-CORUPȚIE

COPERTAREVISTA