Revista de Ştiinţe Militare * Volum 18 nr 1 (50) – 2018


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, CS I dr. ing. Liviu COȘEREANU, CS II dr. ing. Tiberius TOMOIAGA
CULTURA DECIZIONALĂ – IMPACT ASUPRA ASIMETRIEI
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
BUNA GUVERNARE ŞI APĂRAREA ŢĂRII (1990-2017)
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
BUNA GUVERNARE, SOLUŢIA SIGURĂ DE PROGRES A ROMÂNIEI
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU, Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
BUNA GUVERNARE PENTRU CONTRACARAREA AMENINŢĂRILOR HIBRIDE
Abs.Article Drd. Eduard Paul PETRESCUL, Drd. Locotenent-colonel Florin Laurenţiu GIUŞCĂ
BUNA GUVERNARE ŞI PROASTA GUVERNARE
Abs.Article General de brigadă (r.) prof. univ. dr. Viorel BUŢA, Colonel Valentin VASILE
CREȘTEREA REZILIENȚEI FAȚĂ DE AMENINȚĂRILE HIBRIDE – DEFINIȚII, ABORDĂRI ȘI PERSPECTIVE –
Abs.Article Maior (R) conf. univ. dr. Aliodor MANOLEA
MODALITĂȚI DE CREȘTERE A REZILIENȚEI LA AMENINȚĂRILE HIBRIDE. TRANSCENDENT WARFARE – RĂZBOIUL TRANSPERSONAL COMPONENTĂ A HYBRID WARFARE-RĂZBOIUL HIBRID
Abs.Article Locotenent-colonel drd. Sorin-Costel BALAN
RĂZBOIUL HIBRID ŞI TUNURILE ANTITANC
Abs.Article General de brigadă (r) dr. Florian TUCĂ, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
CENTENARUL MARII UNIRI DE LA UNIREA PRINCIPATELOR, LA UNIREA CEA MARE REPERE CRONOLOGICE
Abs.Article Colonel (r) conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU
PREMIZELE ȘI METODELE RĂZBOIULUI HIBRID DIN REPUBLICA MOLDOVA (1990-1992)
Abs.Article Drd. Romeo-Ionuţ MÎNICAN
ZONA METROPOLITANĂ INTELIGENTĂ. CENTRUL DE PUTERE REGIONALĂ
Abs.Article Drd. Mădălina-Steluţa PĂTRĂŞESCU NEACŞU
ARHITECTURA INFORMAŢIONALĂ A UNUI SISTEM DE INFORMAŢII AL SECURITĂŢII AGROALIMENTARE (SISA) ÎN PARTENERIAT PUBLIC-PRIVAT

COPERTAREVISTA