Revista de Ştiinţe Militare * Volum 17 nr 4 (49) – 2017


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General – maior (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU
IMPLICAREA LIDERILOR MILITARI ROMÂNI ÎN CONSOLIDAREA INSTITUŢIONALĂ ŞI APĂRAREA ŢĂRII ÎN ACTUALELE CONJUNCTURI GEOPOLITICE
Abs.Article CS I dr. ing. Liviu COŞEREANU, CS II dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂ
CONFLICTELE ASIMETRICE: CAUZĂ ŞI EFECTE
Abs.Article General prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, CS I dr. ing. Liviu COŞEREANU, CS II dr. ing. Tiberius TOMOIAGĂ
ASIMETRIA PROCESELOR. INFLUENŢA ASUPRA COLABORĂRII INSTITUŢIONALE
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
TEORIA SECURITĂŢII ŞI INSECURITĂŢII (partea I-a)
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU, Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC
ACŢIUNI HIBRIDE DE DESTRUCTURARE STATALĂ
Abs.Article Colonel (r.) dr. Ionel HORNEA
RĂZBOIUL HIBRID, O ETAPĂ DE TRANZIŢIE SPRE CONFLICTUL VIITORULUI DIN SECOLULUI AL XXI-lea
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU, Lect. univ. dr. Cătălin ENUŢĂ
ESCALADAREA TERORISMULUI ISLAMIC ÎN FAŢA UNUI OCCIDENT DERUTAT ŞI APROAPE MURIBUND
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Viorel ORDEANU, Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
MEDICINA MILITARĂ ŞI PROTECŢIA MEDICALĂ ÎMPOTRIVA ARMELOR DE DISTRUGERE ÎN MASĂ
Abs.Article Drd. Eduard Paul PETRESCUL
POLITICI ŞI STRATEGII INTERNAŢIONALE DE COMBATERE A CRIMINALITĂŢII ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE
Abs.Article Lect. dr. Florentina-Loreda DRAGOMIR
MODELUL MATEMATIC AL PROBLEMELOR DE TRANSPORT MILITAR

COPERTAREVISTA