Revista de Ştiinţe Militare * Volum 17 nr 2 (47) – 2017


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article Gl. mr. (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU
DUPĂ DOUĂZECI DE ANI. REALIZĂRI NOTABILE ŞI PROIECTE ABANDONATE SAU AMÂNATE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE ALE ARMATEI ROMÂNIEI (1997-2017)
Abs.Article Gl.bg.(ret) prof.univ. dr.Constantin ONIŞOR, Drd. Felician CERNEŞTEAN
ASPECTE PROSPECTIVE PRIVIND SECURITATEA EUROPEANĂ
Abs.Article Col.(r) prof. univ. dr. Dorel BAHRIN
ORGANIZAREA ŞI FUNCŢIONAREA INSTITUŢIILOR SISTEMULUI NAŢIONAL DE SECURITATE ÎN CONTEXTUL NOILOR PARADIGME DE SECURITATE
Abs.Article Gl. (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
TERORISMUL ACTUAL, RISC MAJOR LA ADRESA SECURITĂŢII COMUNE A EUROPEI
Abs.Article Gl bg. (r) CS I dr. Gheorghe VĂDUVA
POSIBILE RISCURI MILITARE ÎN COGNOSPAŢIU
Abs.Article Gl. (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
CAUCAZUL DE LA RECONCILIERE LA RECONSTRUCŢIE
Abs.Article Col (r), conf. univ. dr. Anatol MUNTEANU
UNIREA DIN 1918-UN MIRACOL REALIZAT. ROLUL MILITARILOR MOLDOVENI ŞI AI ARMATEI ROMÂNE
Abs.Article Col.(r) prof. univ.dr. Gheorghe BOARU
TRANSMISIUNILE ARMATEI ROMÂNIEI ÎN RĂZBOIUL PENTRU ÎNTREGIREA NEAMULUI. CONCLUZII ŞI ÎNVĂŢĂMINTE PENTRU ARTA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ
Abs.Article Col. (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC
MOMENTE SEMNIFICATIVE ALE EVOLUŢIEI LOGISTICII ARMATEI ROMÂNE
Abs.Article Gl. bg. (r) prof. univ. dr. Florian TUCĂ, Col. (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
TRIUNGHIUL DE FOC AL MARELUI RĂZBOI

COPERTAREVISTA