Revista de Ştiinţe Militare * Volum 16 Nr 2 (43) – 2016


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article Gl (rz) prof.univ.dr. Teodor FRUNZETI
SECURITATEA ÎN REGIUNEA MĂRII NEGRE
Abs.Article Prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU, Lect. univ. dr. Cătălin ENUŢĂ
PERICOLUL MIGRAŢIEI ASUPRA SECURITĂŢII ROMÂNIEI ŞI A EUROPEI
Abs.Article Gl. mr. (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE
RISCURI ŞI AMENINŢĂRI SOCIALE LA ADRESA EUROPEI
Abs.Article Gl. (r.) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
IMPACTUL MIGRAŢIEI ASUPRA SECURITĂŢII ROMÂNIEI ŞI A UNIUNII EUROPENE
Abs.Article Gl. mr. (r) prof. asoc. dr. Constantin MINCU
ATACURILE CIBERNETICE ÎN TOPUL AMENINŢĂRILOR ŞI VULNERABILITĂŢILOR LA ADRESA STATELOR, ORGANIZAŢIILOR ŞI CETĂŢENILOR
Abs.Article Gl. bg. (r) Florian TUCĂ,Col. (r) Eugen SITEANU
TERORISMUL – AMENINŢARE GLOBALĂ MAJORĂ ÎN SECOLUL XXI
Abs.Article Gl de bg (r.) prof. univ. dr. Viorel BUŢA
HIBRIDITATEA CONFLICTULUI DIN UCRAINA
Abs.Article CS III dr. Mirela ATANASIU, Col. prof. univ. dr. Gheorghe CALOPĂREANU
CAPACITATEA COMBATIVĂ A FORŢELOR MILITARE ALE FEDERAŢIEI RUSE – MIT SAU REALITATE
Abs.Article Gl. bg. (r.) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU, Col. (r.) Benone ANDRONIC
SĂRĂCIA ŞI SĂRĂCIREA – FACTORI GLOBALI DE INSECURITATE
Abs.Article Col. conf.univ.dr. Filofteia REPEZ, Drd. Mădălina-Steluţa PĂTRĂŞESCU NEACŞU
GESTIONAREA RISCURILOR ŞI AMENINŢĂRILOR DIN SECTORUL AGROALIMENTAR PRIN SISTEMUL DE INFORMAŢII DESPRE SECURITATEA ALIMENTARĂ
Abs.Article Drd. Daniela Georgiana GOLEA, Drd. Andrei-Alexandru ŞTEFAN
NECESITATEA UNOR NOI MODELE MANAGERIALE ALE SECURITĂŢII NAŢIONALE
Abs.Article dr. Mihai-Ştefan DINU
DREPTUL INFORMAŢIILOR – CADRUL JURIDIC AL SOCIETĂŢII INFORMAŢIONALE
Abs.Article Gl (r) prof. univ. dr. Mihai ILIESCU
MAREA NEGRĂ ÎN CONTEXTUL GEOSTRATEGIC ACTUAL
Abs.Article Cdor.prof.univ.dr. Sorin TOPOR
ADAPTAREA PROGRAMELOR UNIVERSITARE DIN UNIVERSITATEA NAŢIONALĂ DE APĂRARE CAROL I LA SPIRITUL POLITICII EUROPENE DE SECURITATE ŞI APĂRARE COMUNĂ
Abs.Article Col. (r), conf. univ. dr. ing. Anatol MUNTEANU
RESURSELE DE APĂ POTABILĂ. GESTIONAREA ŞI CALITATEA APEI ÎN BAZINUL PRUT-NISTRU

COPERTAREVISTA