Revista de Ştiinţe Militare * Volum 16 Nr 1 (42) – 2016


Acasă Comitet științific Consiliu editorial Numărul curent Invitație pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicații autori

 

Abs.Article Gl. mr. (r) prof cons. dr. Constantin MINCU
BUNA GUVERNARE ŞI APĂRAREA ŢĂRII (1990-2015)
Abs.Article Prof univ. dr. AnghelANDREESCU Pr. drd. Lucian GRIGORE
EUROPA IDENTITĂŢII CREŞTINE, PROVOCĂRILE ISLAMULUI ŞI MIGRAŢIA CONFLICTUALITĂŢII
Abs.Article Colonel (r) Benone ANDRONIC Ing. Sandu Cristian CUTURELA
RELIGIA ÎN PROCESUL GLOBALIZĂRII
Abs.Article Prof univ. dr. AnghelANDREESCU
IMPORTANŢA STRATEGIILOR VIABILE DE COMBATERE A CREŞTERII INFLUENŢEI STATULUI ISLAMIC ŞI A RISCURILOR DETERMINATE DE ACEASTA
Abs.Article Colonel (r) prof univ. dr. Eugen SITEANU
SEMNIFICAŢIA URCĂRII PE TRON A REGELUI CAROL I-ul
Abs.Article Colonel drd. Nicolae ZAVERGIU, Daniela SERBAN (SECUIU)
SECURITATEA INFRASTRUCTURILOR CRITICE MARITIME ŞI PORTUARE
Abs.Article Dr. Mihai-Ştefan DINU
NORME DE DREPT INTERNAŢIONAL ŞI ACTUALA ORDINE MONDIALĂ
Abs.Article Constantin ION
ROLUL PREFECTULUI ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII CETĂŢENILOR
Abs.Article Decebal FAGĂDĂU
PARTICIPAREA ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE LA ASIGURAREA SECURITĂŢII JUDEŢULUI
Abs.Article Drd. Marian Paul FUSEA
CONTROLUL CIVIL-DEMOCRATIC ASUPRA ARMATEI
Abs.Article Locotenent colonel Sorin BĂLAN
MIJLOACELE ANTIBLINDATE ÎNTRE RĂZBOIUL HIBRID ŞI CEL CONVENŢIONAL
Article Colonel (r) prof univ. dr. Eugen SITEANU
NOI APARIŢII EDITORIALE

COPERTAREVISTA