Revista de Ştiinţe Militare * Volum 15 nr 4 (41) – 2015


Acasă Comitet științific Consiliu editorial Numărul curent Invitație pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicații autori

 

Abs.Article Gl. (r) prof univ. dr. Teodor FRUNZETI
SECURITATEA INFRASTRUCTURILOR CRITICE ŞI SECURITATEA UMANĂ
Abs.Article Gl. mr. (r) prof cons. dr. Constantin MINCU
SISTEME ŞI REŢELE DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE MILITARE ŞI SPECIALE, CA PARTE VITALĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE ALE ROMÂNIEI. ASIGURAREA PROTECŢIEI FIZICE ŞI INFORMAŢIONALE A ACESTORA
Abs.Article General (r) prof univ. dr. Anghel ANDREESCU
DIVERSITATEA DIALOGULUI DINTRE OCCIDENT ŞI ORIENT, PERSPECTIVE ŞI TENDINŢE ÎN ACTUALUL CONTEXT GEOPOLITIC
Abs.Article Colonel (r) prof univ. dr. Benone ANDRONIC, Colonel (r) prof univ. dr. ing. Eugen SITEANU
METODE ŞI TEHNICI FOLOSITE ÎN DOMENIUL MANAGEMENTULUI LOGISTIC
Abs.Article Colonel (r) prof univ. dr. ing. Eugen SITEANU, Colonel drd. Nicolae ZAVERGIU
MANAGEMENTUL SECURITĂŢII INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Abs.Article Colonel (r) prof univ. dr. Benone ANDRONIC, Colonel (r) prof univ. dr. ing. Eugen SITEANU
CONCEPTUL SMART DEFENCE ȘI INFLUENȚA ACESTUIA ASUPRA LOGISTICII SISTEMULUI APĂRĂRII NAȚIONALE A ROMÂNIEI
Abs.Article General de brigadă (r) prof univ. dr. Florian TUCĂ
REGELE FERDINAND I ŞI REGINA MARIA ÎN ANII PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Abs.Article Drd. Daniela Georgiana GOLEA, Drd. Andrei-Alexandru ŞTEFAN
POSIBILE INTERVENŢII ALE STRUCTUR]LOR DE INTELLIGENCE ÎN PRIVINŢA ASIGURĂRII SECURITĂŢII ENERGETICE ÎN CONTEXTUL NOILOR PROVOCĂRI GLOBALE
Abs.Article Locotenent colonel drd. Ion-Marius NICOLAE
IMPORTANŢA STRATEGICĂ A MĂRII NEGRE ŞI A GURILOR DUNĂRII PENTRU FEDERAŢIA RUSĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XXI
Abs.Article Decebal FAGĂDAU
ROLUL ADMINISTRAŢIEI PUBLICE LOCALE ÎN PUNEREA ÎN PRACTICĂ A STRATEGIEI NAŢIONALE DE SECURITATE A ROMÂNIEI
Abs.Article Constantin ION
IMPLICAREA PREFECTULUI ŞI A AUTORITĂŢII PUBLICE LOCALE PENTRU SIGURANŢA CETĂŢENILOR
Abs.Article Colonel (r) prof univ. dr. ing. Eugen SITEANU
OMAGIU MARELUI INVENTATOR ŞI PATRIOT ROMÂN DR. ING. ION ŞTEFAN BASGAN
Abs.Article Colonel (r) prof univ. dr. ing. Eugen SITEANU
REMEMBER GENERAL PROFESOR DR. EMIL MIHULEAC

COPERTAREVISTA