Revista de Ştiinţe Militare * Volum 15 nr 3 (40) – 2015


Acasă Comitet științific Consiliu editorial Numărul curent Invitație pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicații autori

 

Abs.Article Gl. mr. (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
PUNCTE TARI ŞI VULNERABILITĂŢI INTERNE ŞI EXTERNE ALE SISTEMELOR ŞI REŢELELOR DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE MILITARE DEZVOLTATE ÎN ARMATA ROMÂNĂ, ÎN CONDIŢIILE PROVOCĂRILOR DE SECURITATE ACTUALE
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
SIGURANŢA ALIMENTARĂ PARTE A SECURITĂŢII NAŢIONALE
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU, Colonel drd. Nicolae ZAVERGIU
PERICOLE ŞI AMENINŢĂRI TERORISTE LA ADRESA SECURITĂŢII MARITIME ŞI A SECURITĂŢII PORTUARE
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
SECURITATE ŞI/SAU VULNERABILITATE, DETERMINATE DE GLOBALIZARE
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Viorel BUŢA, Anamaria IORGA
INTERESUL NAŢIONAL ŞI INTEGRAREA EURO-ATLANTICĂ
Abs.Article dr. Mihai-Ştefan DINU
CAUZE STRATEGICE ŞI IMPLICAŢII JURIDICE ALE ACTUALEI CRIZE A REFUGIAŢILOR DIN EUROPA
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Viorel BUŢA, Mihaela IORGA
CALITATE ŞI EFICIENŢA PENTRU O „ŞCOALĂ SĂNĂTOASĂ”
Abs.Article Locotenent drd. Sînziana-Florina IANCU
EXISTENŢA GRUPĂRILOR TERORISTE CU ACCENT PE SPAŢIUL AFGAN
Abs.Article Colonel instr. av. drd. Cristian TEODORESCU
ABORDAREA HOLISTICĂ A MANAGEMENTULUI RISCULUI
Abs.Article Drd. Tiberiu IVANCEA
GAZUL NATURAL LICHEFIAT: SECURITATE ÎN LICHIDITATE
Abs.Article Locotenent colonel Ilie MELINTE
NECESITATEA DIVERSIFICĂRII STRUCTURII ŞI MODULUI DE ACŢIUNE AL GRUPURILOR DE LUPTĂ DIN FORŢELE TERESTRE
Abs.Article Drd. Tiberiu IVANCEA
INDUSTRIA GAZELOR NATURALE NECONVENŢIONALE – EXPLORAREA GAZELOR DE ŞIST

COPERTAREVISTA