Revista de Ştiinţe Militare * Volum 15 nr 1 (38) – 2015


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article Gl. mr. (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
SISTEME ŞI REŢELE DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE MILITARE ŞI SPECIALE, CA PARTE VITALĂ A INFRASTRUCTURILOR CRITICE ALE ROMÂNIEI. ASIGURAREA PROTECŢIEI FIZICE ŞI INFORMAŢIONALE A ACESTORA
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
VULNERABILITĂŢILE DEMOCRAŢIILOR OCCIDENTALE VALORIFICATE DE JIHADIŞTI ÎN LUPTA PENTRU INSTITUIREA CALIFATULUI MONDIAL
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Viorel BUŢA, Colonel drd. Valentin VASILE
CONSIDERAŢII CU PRIVIRE LA PERSPECTIVA NATO ASUPRA RĂZBOIULUI HIBRID
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU, Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
VIITORUL SOCIAL – ÎNTRE SEMNALIZĂRI ACADEMICE ŞI STRATEGII PRECISE DE ANGAJARE
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Florian TUCĂ
CELE TREI STATUI DE PE ALEEA MAREŞALILOR
Abs.Article Genela maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, Locotenent-colonel Cezar CUCOŞ
STATUL ISLAMIC – MAI MULT DECÂT O GRUPARE TERORISTĂ
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Anghel ANDREESCU
ATACURILE TERORISTE DIN 7 IANUARIE 2015, CARE AU AVUT LOC ÎN CENTRUL PARISULUI, CONSTITUIE UN AVERTISMENT DUR LA ADRESA SECURITĂŢII EUROPENE ŞI MONDIALE
Abs.Article dr. Mihai-Ştefan DINU
RIVALITĂŢI STRATEGICE – noţiune, caracteristici, manifestări
Abs.Article Sebastian SÂRBU
COMPONENTELE CONFLICTULUI IDENTITAR ŞI IMPORTANŢA MULTICULTURALISMULUI
Abs.Article Colonel dr. Ionel-Lucian SANDU
INFLUENŢA FENOMENULUI DE GLOBALIZARE ASUPRA CRIZELOR INTERSTATALE ŞI MEDIEREA INTERNAŢIONALĂ CA SOLUŢIE DE PREVENIRE A CONFLICTULUI
Abs.Article Colonel conf. univ. dr. Lucian Dragoş POPESCU
CRIZA DIN UCRAINA ÎNTRE HUNTINGTON ŞI NAŢIUNE

COPERTAREVISTA