Revista de Ştiinţe Militare * Volum 14 nr 2 (35) – 2014


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
CONVENŢIONAL ŞI NECONVENŢIONAL ÎN ACŢIUNILE MILITARE
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
CONDIŢII ŞI EVOLUŢII OPERAŢIONALE ŞI TEHNICE ÎN DOMENIUL SISTEMELOR DE COMUNICAŢII ŞI INFORMATICE, ÎN PROCESUL DE ADERARE LA NATO
Abs.Article General-locotenent (r) prof. univ. dr. Cristea DUMITRU
ADAPTAREA PROCESULUI DE ÎNVĂŢĂMÂNT LA DEZVOLTAREA TEHNOLOGICĂ
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Florian TUCĂ, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
REGELE CAROL I. O VIAŢĂ DEDICATĂ ROMÂNIEI
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC, Colonel (r) medic dr. Viorel ORDEANU, CS gr.I
CONSIDERAŢII PRIVIND SPRIJINUL LOGISTIC ÎN OPERAŢIA ÎNTRUNITĂ PE TERITORIUL DOBROGEI
Abs.Article Locotenent-colonel drd. Gabriel BOŢOG, Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
CONSIDERAŢII PRIVIND SPRIJINUL LOGISTIC AL STRUCTURILOR DE FORŢE TERESTRE ANGAJATE ÎN OPERAŢII DE RĂSPUNS LA CRIZA MILITARĂ
Abs.Article Colonel dr. Florin JIANU
PLANIFICAREA STRATEGICĂ ÎN MANAGEMENTUL ECONOMICO-FINANCIAR
Abs.Article Locotenent-colonel conf. univ. dr. Mirela PUŞCAŞU
ROLUL RESURSELOR ENERGETICE ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII NAŢIONALE A ROMÂNIEI
Abs.Article Locotenent-colonel drd. Gabriel BOŢOG, Colonel (r) prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC
ABORDĂRI ALE MANAGEMENTULUI SPRIJINULUI LOGISTIC AL OPERAŢIILOR FORŢELOR TERESTRE DE RĂSPUNS LA CRIZA MILITARĂ
Abs.Article Drd. Ileana-Gentilia METEA
ALIANŢE POLITICO – MILITARE
Abs.Article Dr. Valentin-Stelian BĂDESCU, Dr. George-Teodor RĂDUICĂ
ETICA AFACERILOR MILITARE (PARTEA I)

COPERTAREVISTA