Revista de Ştiinţe Militare * Volum 14 nr 1 (34) – 2014


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
EVOLUŢII ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNOLOGICE ÎN DOMENIUL COMUNICAŢIILOR ŞI INFORMATICII MILITARE ŞI INFLUENŢA ACESTORA ASUPRA PLANIFICĂRII ŞI DUCERII ACŢIUNILOR MILITARE (III)
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Florian TUCĂ, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU, Colonel Laurenţiu DOMNIŞORU
ÎMPLINIREA A 100 DE ANI DE LA DECLANŞAREA PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
IMPLICAŢIILE CORUPŢIEI ŞI ALE CRIMEI ORGANIZATE ASUPRA SISTEMULUI SOCIAL DIN PERSPECTIVA SECURITĂŢII NAŢIONALE
Abs.Article Colonel Sergiu NISTOR, Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC
SISTEME PERMANENTE DE SUPRAVEGHERE TERESTRĂ ALE COMPONENTEI DE INTELLIGENCE BAZATĂ PE IMAGINI CARE DESFĂŞOARĂ MISIUNI DE LUPTĂ ÎN TEATRUL DE OPERAŢII DIN AFGANISTAN
Abs.Article Colonel (r.) medic dr. Viorel Ordeanu CS. I, Dr. med. vet. Marius Necşulescu CS. I, Biolog sp. drd. Gabriela Dumitrescu CS. III
IMPLICAŢII ALE EXISTENŢEI UNEI ECHIPE MOBILE DE INTERVENŢIE BIOLOGICĂ ASUPRA SECURITĂŢII MILITARILOR
Abs.Article Colonel (r) medic dr. Viorel Ordeanu CS. I, Biolog sp. drd. Lucia Ionescu CS. III, Biolog sp. drd. Simona Bicheru CS. I
STATUTUL ŞI ROLUL LABORATORULUI BIOLOGIC ANALITIC DISLOCABIL PENTRU APĂRARE CBRN ÎN TEATRUL DE OPERAŢII
Abs.Article Colonel (r) medic dr. Viorel Ordeanu CS. I, Biolog specialist Diana Popescu CS.. III, Locotenent-colonel medic dr. Radu Hertzog CS. III
STATUSUL IMUNITAR POSTVACCINAL LA MILITARII DISLOCAŢI ÎN TEATRELE DE OPERAŢII
Abs.Article Locotenent-colonel drd. Gabriel BOŢOG, Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC
ABORDĂRI PRIVIND MODALITĂŢILE DE PROTECŢIE A FORŢELOR DE SRIJIN LOGISTIC LA NIVEL TACTIC ŞI OPERATIV SPECIFICE OPERAŢIEI DE RĂSPUNS LA CRIZĂ
Abs.Article Dr. Mihai-Ştefan DINU
DEZVOLTAREA TENDINŢELOR STRATEGICE ALE PRINCIPALILOR ACTORI INTERNAŢIONALI ÎN ANUL 2013

COPERTAREVISTA