Revista de Ştiinţe Militare * Volum 13 nr 3 (32) – 2013


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

Abs.Article General de brigadă (r) prof univ. dr. Viorel BUȚA
TRANSFORMAREA SECURITĂŢII ŞI DEZVOLTAREA DURABILĂ
Abs.Article General-maior (r) prof univ. dr. Visarion NEAGOE, Dr. Nicuşor MOLDOVAN
COOPETITION (CO-OPETITION) ÎN ACTIVITATEA DE INFORMAŢII PENTRU SECURITATE
Abs.Article Contraamiral de flotilă (r) prof univ. dr. Marius HANGANU
SECURITATE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ ÎN CONTEXTUL RISCURILOR ŞI AMENINŢĂRILOR INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN DELTA DUNĂRII
Abs.Article General de brigadă (r) prof univ. dr. Florian TUCĂ, Colonel (r) prof univ. dr. Eugen SITEANU
UN VEAC DE LA PARTICIPAREA ROMÂNIEI LA CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI BALCANIC – 1913-2013
Abs.Article Dr. Mirela ATANASIU
EFECTE ALE GLOBALIZĂRII ECONOMICE ASUPRA SECURITĂŢII INDIVIDULUI
Abs.Article Căpitan Victoria CHIRILOIU
COPIII RĂZBOIULUI
Abs.Article Dr. Mihai-Ştefan DINU
INTERCONDIŢIONAREA RELAŢIEI DINTRE SECURITATE ŞI DEZVOLTARE DURABILĂ
Abs.Article Andreea-Georgiana ARSENI
ROLUL NORMELOR DE DREPT ÎN ASIGURAREA SECURITĂŢII ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE ÎN ROMÂNIA

COPERTAREVISTA