Revista de Ştiinţe Militare * Volum 13 nr 2 (31) – 2013


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General-locotenent prof univ. dr. Teodor FRUNZETI
SECURITATEA INDIVIDULUI ŞI SECURITATEA INFRASTRUCTURILOR CRITICE – RELAŢII ŞI INTERDEPENDENŢE
Abs.Article General-maior (r) prof cons. dr. Constantin MINCU
EVOLUŢII GEOPOLITICE GLOBALE ŞI REGIONALE PROBABILE ÎN SECOLUL XXI (I)
Abs.Article General locotenent (r) prof univ. dr. Cristea DUMITRU
IMPLICAŢIILE RĂZBOIULUI BAZAT PE REŢEA ŞI ALE CAPABILITĂŢILOR FACILITATE DE REŢEA ASUPRA REŢELELOR INFORMAŢIONALE DE TIPUL C4ISR LA NIVELUL ARMATEI ROMÂNIEI
Abs.Article General maior (r) prof univ. dr. Visarion NEAGOE
IMPLICAŢII ALE RETRAGERII ISAF/NATO DIN AFGANISTAN
Abs.Article Colonel (r.) medic dr. Viorel ORDEANU CS. I, Dr.med.vet. Marius NECŞULESCU CS. I, General-maior (r) medic acad. prof. univ. dr. Victor A. VOICU CS. I
PROTECŢIA MEDICALĂ ÎMPOTRIVA ARMELOR BIOLOGICE ŞI A BIOTERORISMULUI, PRIN CAPACITĂŢI DE DIAGNOSTIC SPECIFICE
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU, Colonel (r) dr. Eugen SITEANU
OPINII DESPRE LOGISTICA MILITARĂ ÎNTR-UN MEDIU DE SECURITATE TURBULENT
Abs.Article General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA
UMANIZAREA PĂMÂNTULUI ŞI O POSIBILĂ STRATEGIE A PREVENIRII UNUI POSIBIL DEZASTRU
Abs.Article General de brigadă (r) dr. Florian TUCĂ, Colonel (r) dr. Eugen SITEANU
INSCRIPŢII ÎN PIATRĂ, DEDICATE EROILOR ROMÂNI, PE PĂMÂNT EUROPEAN
Abs.Article General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA
MEDIUL GEOPOLITIC ŞI EFECTUL DE FALIE AL POLITICILOR ŞI STRATEGIILOR DE CONEXIUNE OPORTUNĂ
Abs.Article Colonel Dorin EPARU
NOI CERINŢE PENTRU SUCCESUL ACŢIUNILOR MILITARE
Abs.Article Colonel drd. Sergiu NISTOR, Colonel (r) Benone ANDRONIC
SPRIJIN LOGISTIC ASIMETRIC ÎN OPERAŢIILE MULTINAŢIONALE DE RĂSPUNS LA CRIZĂ
Abs.Article Colonel Sergiu NISTOR, Colonel (r) dr. Andronic BENONE
CONSIDERAŢII PRIVIND UNELE CARACTERISTICI ALE MEDIULUI INTERNAŢIONAL DE SECURITATE
Abs.Article Doctorand Alexandru-Marius TUDOR, Doctorand Ana-Maria TUDOR
AMERCA LATINĂ – MODEL DE DEZVOLTARE ECONOMICĂ
Abs.Article Ovidiu-Mihai COCENESCU
POLITICA DE APĂRARE/POLITICĂ PUBLICĂ. CERINŢE OPERAŢIONALE PENTRU MECANISMUL DE MANAGEMENT AL PLANIFICĂRII APĂRĂRII
Abs.Article Doctorand Ana-Maria TUDOR, Doctorand Alexandru-Marius TUDOR
INTEGRARE ECONOMICĂ ÎN AMERICA DE NORD ,,IUBEŞTE-ŢI VECINUL ŞI ÎNLĂTURĂ TAXELE VAMALE” – NAFTA

COPERTAREVISTA