Revista de Ştiinţe Militare * Volum 13 nr 1 (30) – 2013


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article Dr. Sergiu IOSIPESCU
ASPECTE ALE RELAŢIILOR MILITARE ROMÂNO-RUSE ÎN SECOLELE XV-XIX
Abs.Article Maior conf. univ. dr. Dorel BUŞE
RELAŢIILE MILITARE ROMÂNO-RUSE ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI
MONDIAL
Abs.Article Dr. Petre OTU
CONSIDERAŢII PRIVIND RELAŢIILE ROMÂNO-SOVIETICE ÎN PERIOADA INTERBELICĂ ŞI A CELUI DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL (1918-1947)
Abs.Article Dr. Mihai-Ştefan DINU
RELAŢIILE MILITARE ROMÂNO-RUSE – prezent şi perspective –
Abs.Article Dr. Teodora Crina POPESCU
COOPERAREA MILITARĂ DINTRE ROMÂNIA ŞI FEDERAŢIA RUSĂ
Article Excelenţa sa domnul Oleg Sergheevici MALGINOV
ALOCUŢIUNEA AMBASADORULUI FEDERAŢIEI RUSE LA BUCUREŞTI
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
GENERALUL PAVEL DMITRIEVICI KISELEFF
Abs.Article General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI, General de brigadă (r) dr. Florian TUCĂ, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU, Locotenent-colonel dr. Adrian CIUCHE,
MAREŞALI, GENERALI ŞI COLONEI ROMÂNI, MEMBRI AI ACADEMIEI ROMÂNE
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
CAPABILITĂŢI C4ISR ALE ARMATELOR STATELOR EUROPENE MEMBRE NATO. INTEROPERABILITATEA INTRAEUROPEANĂ ŞI TRANSATLANTICĂ A SISTEMELOR
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
95 DE ANI DE LA UNIREA BASARABIEI CU ROMÂNIA

COPERTAREVISTA