Revista de Ştiinţe Militare * Volum 12 nr 4 (29) – 2012


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

Article General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETTI
EDITORIAL
Article Ministrul Apărării Naţionale
ALOCUŢIUNEA DOMNULUI CORNELIU DOBRIŢOIU
Article Ministrul Afacerilor Externe
ALOCUŢIUNEA DOMNULUI TITUS CORLĂŢEAN
Article General locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETTI
SMART DEFENCE AND SMART INVESTMENT
Article Conferenţiar univ. dr. Iulian CHIFU
SMART DEFENSE ŞI ASUMAREA ROLULUI STRATEGIC AL UNUI NATO ÎNTĂRIT ŞI SOLIDAR
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
SISTEMELE C4ISR ŞI ROLUL ACESTORA ÎN IMPLEMENTAREA CONCEPTULUI NATO ,,SMART DEFENCE”
Abs.Article General de brigadă (r) dr. Gheorghe VĂDUVA
STRATEGIA ACŢIUNILOR OPORTUNE Şl AŞTEPTAREA STRATEGICĂ
Abs.Article CS II dr. Petre DUŢU
EVOLUŢIA OPERAŢIEI DE STABILITATE DUPĂ CONFLICTUL DIN AFGHANISTAN
Abs.Article Lector univ. dr. lulian LAZARESCU
ACTORI STATAL ŞI NON-STATALI ÎN ERA GLOBALIZĂRII
Abs.Article Lector univ. dr. Iulian LĂZĂRESCU
REFLECTAREA NOILOR AMENINŢĂRI ASIMETRICE ÎN STRATEGIA DE SECURITATE AMERICANĂ
Abs.Article Colonel drd. Gabriel-Tiberiu BUCEAC Colonel (r) prof univ. dr. Benone ANDRONIC
VULNERABILITĂŢILE LOGISTICII OPERAŢIONALE ÎN ERA GLOBALIZĂRII ECONOMICE
Abs.Article General de brigadă (r) prof univ. dr. Constantin ONIŞOR, Lector univ. dr. Mihai BALAN, Dr. Cristian-Sorin PRUNA
SECURITATE ŞI INTELLIGENCE. ASPECTE STRATEGICE ŞI MODEL ORGANIZAŢIONAL
Article General de brigadă (r) prof univ. dr. Floriean TUCĂ, Colonel (r) prof univ. dr. ing. Eugen SITEANU
ACȚIUNILE ȘI CONCEPȚIILE MILITARE ALE REGILOR DACIEI DE DUPĂ BUREBISTA
Article Colonel (r) prof univ. dr. ing. Eugen SITEANU
ACORDAREA DIPLOMEI DE EXCELENŢĂ PUBLICAȚIEI LUMEA 2011
Article Colonel (r) prof univ. dr. Benone ANDRONIC
NOI APARIŢII EDITORIALE 

COPERTAREVISTA