Revista de Ştiinţe Militare * Volum 12 nr 3 (28) – 2012


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
NATO ,,SMART DEFENCE” ÎNTRE CONCEPTUL TEORETIC ŞI REALITATE
Abs.Article Colonel drd. Liviu IONIŢĂ
CONCEPTUL SMART DEFENCE – O NOUĂ ABORDARE A APĂRĂRII COMUNE ÎN CADRUL NATO
Abs.Article Dr. Mihai-Ştefan DINU
NOUA COORDONATĂ A COOPERĂRII EUROATLANTICE – INIŢIATIVA SMART DEFENCE
Abs.Article General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE, Colonel drd. Nicuşor MOLDOVAN
EFICIENŢĂ – EFICACITATE – EFICIENTIZARE A COOPERĂRII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII NAŢIONALE
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Constantin ONIŞOR, Lector univ. dr. Mihai BALAN, Dr. Cristian-Sorin PRUNA
SECURITATE ŞI INTELLIGENCE. ASPECTE STRATEGICE ŞI MODEL ORGANIZAŢIONAL
Abs.Article CSII dr Petre DUŢU
DETERMINĂRI EXTERNE ALE SECURITĂŢII NAŢIONALE
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
RĂZBOAIELE EREI INFORMAŢONALE
Abs.Article Lector un1v. dr. Iulian LĂZĂRESCU
ADAPTAREA INSTITUŢIILOR CU ATRIBUŢII ÎN DOMENIUL SECURITĂŢII ÎN CONTEXTUL INTERCONEXIUNII RISCURILOR ŞI AMENINŢĂRILOR DE MEDIU
Abs.Article Locotenent-colonel lector univ. dr. Dorin-Marinel EPARU
CONSIDERAŢII PRIVIND CONCEPTUL “ABORDĂRII CUPRINZĂTOARE” ÎN OPERAŢIILE MILITARE
Abs.Article Adriana SAULIUC
PUTEREA ÎN RELAŢIILE INTERNAŢIONALE CONTEMPORANE
Abs.Article General de brigadă (r) prof univ. dr. Mircea UDRESCU
FILE DIN ISTORICUL LOGISTICII MILITARE ROMÂNEŞTI: DE LA UNIREA PRINCIPATELOR LA RĂZBOIUL DE REÎNTREGIRE A NEAMULUI
Article General-maior (r) prof cons. dr. Constantin MINCU
NOI APARIŢII EDITORIALE

COPERTAREVISTA