Revista de Ştiinţe Militare * Volum 12 nr 1 (26) – 2012


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
PRIMĂVARA ARABĂ – EVOLUȚII SI CONSECINȚE REGIONALE SI GLOBALE
Abs.Article General-locotenent (r) prof. univ. dr. Cristea DUMITRU
ROLUL TEHNOLOGIILOR INFORMATICE SI DE COMUNICAȚII
IN DESFĂȘURAREA REVOLTELOR DIN PRIMĂVARA ARABĂ
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU
PARTICULARIZĂRI ALE CRIZEI ECONOMICO-FINANCIARE ROMÂNEȘTI
Abs.Article General maior (r) prof. univ. dr. Gheorghe TOMA
PERICOLELE GLOBALIZĂRII – NOI VREMURI, NOI ACTORI
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
RISCURILE PE CARE CRIMA ORGANIZATĂ LE CREEAZĂ SECURITĂȚII NAȚIONALE
Abs.Article Cătălin-Stefan IBĂNESCU
ASPECTE RELEVANTE PRIVIND SECURITATEA IN ZONA ASIEI CENTRALE
Abs.Article Colonel dr. Mihai BURLACU Colonel dr. Dănuț ȚIGĂNUS
ROLUL INTERNETULUI ÎN PRIMĂVARA ARABĂ
Abs.Article Lector univ. dr. Iulian LĂZĂRESCU
INTERVENȚIONISMUL. STUDIU DE CAZ: POLITICA EXTERNĂ AMERICANĂ IN CONTEXTUL PRIMĂVERII ARABE
Abs.Article Vlăduț BRÎNZĂ
SECURITATEA DUNĂREANĂ – O NOUĂ VALOARE EUROPEANĂ
Abs.Article Cristina AVRAM
ANALIZĂ DE SECURITATE: PUTERILE EMERGENTE: BRICS
Abs.Article Ana-Maria CRISTEA, Diana-Luiza GULINESCU
CONFLICTE INGHEȚATE. CONFLICTE PRELUNGITE
Abs.Article Iulia Florina NENTU, Căpitan Laura SIMIONESCU
GLOBALIZAREA SI REGIONALIZAREA SECURITĂȚII
Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
IN MEMORIAM: HERVÉ COUTAU-BÉGARIE

COPERTAREVISTA