Revista de Ştiinţe Militare * Volum 11 nr 4 (25) – 2011


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN, Doctorand Vasile BOGDAN
ASERȚIUNI PRIVIND INCLUDEREA DEZVOLTĂRII RURALE DURABILE IN STRATEGIA DE SECURITATE NAȚIONALĂ A ROMANIEI
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
CONDUCEREA STRATEGICĂ A FORȚELOR PE TIMP DE PACE, IN SITUAȚII DE CRIZĂ SI LA RĂZBOI
Abs.Article General-maior (r) prof. univ. dr. Gheorghe TOMA
CONSIDERAȚII PRIVIND ACCELERAREA PROCESULUI GLOBALIZĂRII SI INTERESELE DE SECURITATE ECONOMICĂ ALE ROMANIEI
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Mircea UDRESCU
INFLUENȚE GLOBALE ASUPRA MEDIULUI DE SECURITATE STATALĂ
Abs.Article Colonel (r) profesor universitar dr. ing. Eugen SITEANU
PROBLEMELE SECURITĂȚII IN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII
Abs.Article General maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE
SMART DEFENCE“ ȘI SECURITATEA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI
Abs.Article Doctorand Cristian ILIE, Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC
STRATEGIA EUROPEANĂ DE SECURITATE SI POLITICA EXTERNĂ SI DE SECURITATE COMUNĂ – SUPORT AL AFIRMĂRII UNIUNII EUROPENE CA ACTOR GLOBAL
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Gheorghe BOARU, Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU
PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN DOMENIUL COMUNICAȚIILOR SI TEHNOLOGIEI INFORMAȚIILOR
Abs.Article Maior conf. univ. dr. Dorel BUSE
LIMITAREA PUTERII STATULUI-NAȚIUNE ÎN RELAȚIILE INTERNAȚIONALE
Abs.Article Doctorand Alina Nicoleta BĂRBÎNȚĂ, Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC
OPINII PRIVIND COMBATEREA CORUPȚIEI IN SCOPUL REDUCERII RISCURILOR LA ADRESA SECURITĂȚII NAȚIONALE
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Benone ANDRONIC, Doctorand Cristian ILIE
CONCEPTUL SI MODELUL TEORETIC AL SISTEMULUI INTEGRAT DE PROTECȚIE A INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Abs.Article Doctorand Ana-Delia NICA
CRIZA INTERNAȚIONAL SUB IMPACTUL ANALIZEI STRATEGICE
Abs.Article Doctorand Valentin-Bogdan DĂNILĂ
STRATEGIA CADRU AFERENTĂ SECURITĂȚII IN EUROPA DE SUD-EST

COPERTAREVISTA