Revista de Ştiinţe Militare * Volum 11 nr 3 (24) – 2011


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Article General (r) prof. univ. dr. H.C. Vasile CANDEA
CUVANT ÎNAINTE
Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
DEZVOLTAREA INFRASTRUCTURII DE APĂRARE A ROMANIEI
Abs.Article General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
RESURSELE ALIMENTARE – ELEMENT AL INFRASTRUCTURII CRITICE
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU, Dănuț ȚIGĂNUS
ORGANIZAREA SISTEMELOR DE COMUNICAȚII SI INFORMATICE PENTRU MANAGEMENTUL CRIZELOR SI PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE IN CADRUL POLITICII DE SECURITATE SI APĂRARE COMUNĂ A UNIUNII EUROPENE
Abs.Article Contraamiral de flotilă (r) prof. univ. dr. Marius HANGANU
RISCURI ȘI AMENINȚĂRI LA ADRESA INFRASTRUCTURILOR CRITICE DIN ZONA LITORALULUI ROMÂNESC ȘI DIN ZONA ECONOMICĂ EXTINSĂ A ROMÂNIEI
Abs.Article General-locotenent (r) prof. univ. dr. Cristea DUMITRU
SECURITATEA INFRASTRUCTURII CRITICE DE INFORMAȚIE – SISTEME DE DETECȚIE A INTRUZIUNII IN REȚELELE DE CALCULATOARE
Abs.Article Dr. Mirela ATANASIU
CONSECINȚELE DEZASTRELOR ECOLOGICE ASUPRA SECURITĂȚII UMANE
Abs.Article Prof. univ. dr. Gruia TIMOFTE
NOI CERINȚE PENTRU SISTEMELE INFORMAȚIONALE DIN INFRASTRUCTURA CRITICĂ IN CONDIȚIILE CONTEMPORANE
Abs.Article Dr.ing. CS1 Ion Alexandru PLĂVICIOSU
GESTIUNEA CRIZELOR INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Abs.Article Mircea Constantin SCHEAU
SPĂLAREA BANILOR SI FINANȚAREA TERORISMULUI VERSUS MANAGEMENTUL SI PROTECȚIA INFRASTRUCTURILOR CRITICE
Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
NOI APARIȚII EDITORIALE

COPERTAREVISTA