Revista de Ştiinţe Militare * Volum 11 nr 2 (23) – 2011


Acasă Comitet științific Consiliu editorial Numărul curent Invitație pentru publicare Arhiva Procesul de recenzie Indicații autori

 

Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA SECURITĂȚII STATELOR NAȚIONALE
Abs.Article General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
BARONUL CARL GUSTAF EMIL MANNERHEIM, MAREȘAL AL FINLANDEI (1867-1951)
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
EVOLUȚIA COMUNICAȚIILOR ȘI GLOBALIZAREA
Abs.Article General-locotenent (r) prof. univ. dr. Cristea DUMITRU
SISTEME IT&C ÎN EPOCA GLOBALIZĂRII
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Constantin ONISOR, Drd. Romeo OIȚA
NATO – OPERAȚIONAL ȘI ACȚIONAL MODERN
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
INTEGRAREA ȘI DEZINTEGRAREA – PARADOXURI ALE GLOBALIZĂRII
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. MIRCEA UDRESCU
GLOBALIZAREA – COMPONENTĂ FIREASCĂ A DEZVOLTĂRII ECONOMICO-SOCIALE
Abs.Article General-maior (r) prof. univ. dr. Visarion NEAGOE
EVOLUȚIILE DIN MEDIUL DE SECURITATE ȘI PUTEREA MILITARĂ ÎN CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE MONDIALE
Abs.Article Doctorand Valentin GIUPANĂ
ASPECTE PRIVIND EVOLUȚIA CRIMINALITĂȚII ORGANIZATE TRANSFRONTALIERE ÎN CONDIȚIILE GLOBALIZĂRII
Abs.Article Doctorand Cristina ROMILA
ASPECTELE POLITICE ALE DOCTRINEI INSURGENTE
Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
GALA PREMIILOR ACADEMIEI OAMENILOR DE ȘTIINȚĂ DIN ROMÂNIA
Article General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
Profesorul universitar dr. ing. Eugen Siteanu – O CARIERĂ DIDACTICĂ ȘI ȘTIINȚIFICĂ STRĂLUCITĂ
Article General (r) prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN
NOI APARIȚII EDITORIALE

COPERTAREVISTA