Revista de Ştiinţe Militare * Volum 11 nr 1 (22) – 2011


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

 

Abs.Article General (r) prof. univ. dr. Eugen BĂDĂLAN, Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
NOUL CONCEPT STRATEGIC PENTRU APĂRARE SI SECURITATE AL NATO, ADOPTAT LA LISABONA, IN LUNA NOIEMBRIE 2010
Abs.Article General-locotenent prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI
CONCEPTELE STRATEGICE ALE NATO. ACTUALUL
CONCEPT STRATEGIC – O ABORDARE PENTRU VIITOR
Abs.Article General-maior (r) prof. cons. dr. Constantin MINCU
SECURITATEA EUROATLANTICĂ SI MANAGEMENTUL CRIZELOR
Abs.Article General de brigadă (r) prof. univ. dr. Viorel BUȚA
EVOLUȚIA CONCEPTULUI STRATEGIC AL NATO – continuitatea si flexibilitatea unei alianțe în mediul internațional de securitate
Abs.Article Contraamiral de flotilă (r) prof. univ. dr. Marius HANGANU
IMPLICAREA NATO ÎN SECURITATEA ENERGETICĂ
Abs.Article Colonel Ion PANAIT
INTERVENȚIA ORGANIZAȚIEI NAȚIUNILOR UNITE ÎN CONFLICTELE INTERNAȚIONALE
Abs.Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
PROMOVAREA SECURITĂȚII INTERNAȚIONALE PRIN COOPERARE
Abs.Article Colonel dr. Ion PURICEL
AMENINȚAREA BALISTICĂ SI COMBATEREA EI
Abs.Article Mirel ȚARIUC
FUNDAMENTAREA PLANIFICĂRII PRIN ANALIZĂ STRATEGICĂ A APĂRĂRII – CONDIȚIE ESENȚIALĂ PENTRU ASIGURAREA CALITĂȚII PROCESULUI DE PLANIFICARE
Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
ÎNMÂNAREA LEGIUNII DE ONOARE, ÎN GRAD DE OFIȚER, DOMNULUI GENERAL-LOCOTENENT PROF. UNIV. DR. TEODOR FRUNZETI
Article Colonel (r) prof. univ. dr. Eugen SITEANU
IN MEMORIAM – GENERAL-LOCOTENENT PROF. UNIV. DR. CODRESCU COSTACHE

COPERTAREVISTA