Revista de Științe Militare


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

.                                                                                          PROCESUL DE RECENZIE

Procesul de recenzie al lucrărilor trimise spre publicare în Revista de Ştiinţe Militare constă din două etape:

Prima etapă: Membrii comitetului editorial verifică articolele pentru conformitate cu cerințele menționate în Instrucțiunile pentru autori. Articolele care nu îndeplinesc cerințele sunt înapoiate autorilor pentru corecturi.

A doua etapă: Comitetul editorial înmânează lucarea unui număr de doi recenzori care evaluează lucrarea din punct de vedere al conținutului științific. Identitatea autorului rămâne necunoscută pentru cei doi recenzori.

Bazându-se pe recomandările recenzorilor, membrii Comitetului editorial pot lua următoarele decizii:

  • Lucrarea va fi publicată;
  • Lucrarea va fi publicată după corecții minore;
  • Lucrarea va fi publicată după corecții majore;
  • Lucrarea nu va fi publicată.

În fiecare caz în parte autorii vor fi informați în privința deciziei luate.

 

ASPECTE ETICE ȘI ERORI DE PUBLICARE

Revista de Ştiinţe Militare respectă cele mai înalte standarde de etică profesională în ceea ce privește publicarea lucrărilor și va lua toate măsurile necesare pentru evitarea oricăror erori.

Autorii sunt obligați să trimită lucrări originale. Contribuțiile nu trebuie copiate sau plagiate nici parțial, nici în întregime. Autorii trebuie să evite conflictele de interese și interesele parțiale asociate cu activitatea lor.

Revista de Ştiinţe Militare se angajează să ofere un proces de recenzie obiectiv și corect, realizat de către doi recenzenți, păstrând anonimitatea autorilor și să rezolve orice conflict de interese între editori și recenzori [prin intermediul comitetului editorial].