Revista de Ştiinţe Militare


Acasă         Comitet științific       Consiliu editorial         Numărul curent      Invitație pentru publicare       Arhiva       Procesul de recenzie      Indicații autori

CONSILIU EDITORIAL

PREŞEDINTE DE ONOARE

general [r] prof. univ. dr. H. C. Vasile CÂNDEA

PREŞEDINTE

general [r] prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI

Redactor şef

colonel [r] prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU

e-mail: esiteanu@yahoo.com

Redactori

colonel [r] prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC

e-mail: benoneandronic@yahoo.com

lector univ. dr. Diana Elena ŢUŢUIANU

e-mail: diana.tutuianu@yahoo.com

Cristina-Mariana TĂLPAN

e-mail: talpan.cristina86@gmail.com

  1. Irina TĂTARU– CSSAS/UNAp “Carol I”

Tehnoredactor

Cristina-Mariana TĂLPAN

PREŞEDINTE DE ONOARE

general [r] prof. univ. dr. H. C. Vasile CÂNDEA

PREŞEDINTE

general [r] prof. univ. dr. Teodor FRUNZETI

Redactor şef

colonel [r] prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU

e-mail: esiteanu@yahoo.com

Redactori

colonel [r] prof. univ. dr. Benoni ANDRONIC

e-mail: benoneandronic@yahoo.com

lector univ. dr. Diana Elena ŢUŢUIANU

e-mail: diana.tutuianu@yahoo.com

Cristina-Mariana TĂLPAN

e-mail: talpan.cristina86@gmail.com

  1. Irina TĂTARU– CSSAS/UNAp “Carol I”

Tehnoredactor

Cristina-Mariana TĂLPAN