EVOLUŢIA NU-ŞI PIERDE URMELE, CI LE PĂSTREAZĂ FUNCŢIONALE – EVOLUTION DOES NOT WIPE OUT ITS TRACES, BUT KEEPS THEM FUNCTIONAL