978-630-6518-30-2 * DICȚIONAR DE MONTANOLOGIE DICTIONARY OF MONTOLOGY


Autori coordonatori: Brîndușa  COVACI, Radu REY, Marian CONSTANTIN

Autori: Irina Simona Aionesă, Manuela Apetrei, Mihaela Boboc, Radu Petru Brejea, Carmen Cătună, Ioana Ciocan, Marian Constantin, Mihai Covaci, Brîndușa Covaci, Ioana Crețu, Viorel Gligor, Miruna Maier, Doru Necula, Bogdan-Mihai Negrea, Emanuela-Adina Nicula, Radu Rey, Valeriu Stoilov-Linu

Anul apariţiei: 2024

Nr. pagini: 228 pagini

ISBN:  978-630-6518-30-2

Dicționar termeni montanologie

Disponibilitate: La cerere

Citește câteva pagini/Read a few pages 

Despre carte / About the book

Această lucrare este o primă încercare ce se referă la încadrarea analitică a mișcării unui circuit, și/sau poate exprima viteza reînnoirii înțelegerii explicitare analizată și adecvat înțeleasă printr-un Dicționar de Montanologie care este concomitent luat în considerare prin diferite puncte de vedere: ca  instrument de descriere tehnico-economic si statistic, de definire a unei politici economico-sociale de analiză a strategiilor firmelor, a sănătății umane, a delimitării și prosperității unei națiuni etc., toate redate prin funcțiile, conflictele și echilibrul social al comportamentului uman în cadrul arealului național.

 

This work is a first attempt that refers to the analytical framing of the movement of a circuit, and/or can express the speed of renewal of the explicit understanding analyzed and adequately understood through a Dictionary of Montology that is simultaneously considered through different points of view: as an instrument of technical-economic and statistical description, of defining an economic-social policy of analysis of company strategies, of human health, of the delimitation and prosperity of a nation, etc., all rendered through the functions, conflicts and social balance of human behavior within the national area.