978-630-6518-27-2 * DICȚIONAR DE AFORISME ȘI CITATE CELEBRE


Autori:  Dr. Viorel BUȚA, Dr. Răzvan Nicolae MANOLIU

Anul apariţiei: 2023

Nr. pagini: 226 pagini

ISBN:  978-630-6518-27-2

Dictionar 

Disponibilitate: La cerere (40 lei)

Citește câteva pagini 

Despre carte: 
După intense eforturi, pe durata a mai mulți ani, am ajuns la forma actuală a acestui dicționar. Aforismele și citatele sunt ale unor oameni de știință, politicieni, oameni de cultură, comandanți militari, filosofi din antichitate și până în zilele noastre , personalități din foarte multe domenii de activitate.
De la început trei explicații:
1. De ce am adoptat forma de dicționar a lucrării.
Se observă că aforismele și citatele sunt așezate în ordinea alfabetică, în funcție de prima literă cu care încep acestea, în cadrul fiecărei litere din alfabet, în ordinea din alfabetul român. De asemenea, în cadrul fiecărei litere, aforismele și citatele sunt înscrise tot în ordine alfabetică. Această opțiune ne-a facilitat realizarea lucrării și prevenirea repetării unor entități din dicționar.
2. De ce forma numelui unor autori diferă, nesemnificativ, în cadrul dicționarului.
Numele autorilor au fost preluate așa cum erau înscrise în diferite surse, ceea ce apreciem că nu creează dificultăți pentru cititori. Nu credem că cineva confundă numele de NAPELEON I cu cel de NAPOLEON BONAPARTE, CORNELIUS TACITUS cu TACITUS, K. CLAUSEWITZ cu CLAUSEWITZ, WILLIAM SHAKESPEARE cu SHAKESPEARE și exemplele pot continua din conținutul demersului nostru. Am considerat că prin această modalitate nu se schimbă apartenența aforismelor sau a citatelor și nici nu se creează confuzii pentru cititori referitoare la autori. Nu am evitat să selectăm unele aforisme și citate ale căror autori nu au fost identificați de către noi din bibliografia apelată trcând în dreptul acestora cuvintele anonim, necunoscut sau proverb. Considerăm totuși că la un asemenea gen de lucrare nu numele autorului este de reținut cât mai ales înțelepciunea cuprinsă în aforism sau citat și deci învățămintele cu impact asupra cititorilor.
3. Neindicarea surselor de proveniență a aforismmelor și citatelor.
În primul rând cei doi autori nu-și revendică apartenența niciunui aforism sau citat. În al doilea rând includerea bibliografiei pentru fiecare entitate din dicționar ar fi condus aproape la o dublare a volumului lucrării noastre.
Prin acest dicționar punem în fața cititorilor reflecții profunde rezultate din cercetările științifice și din experența obținută în diverse activități umane. Desigur că există o diversitate mare de aforisme și citate celebre. Noi ne-am oprit asupra celor de față considerându-le mai semnificative pentru impactul asupra gândirii și acțiunii celor care le citesc.
Foarte multe aforisme și citate sunt preluate de la Societatea Culturală „CITATEPEDIA”.
Lucrarea nu se adresează doar celor de o anumită vârstă sau dintr-un anumit domeniu. Ea poate fi citită cu multă ușurință de către o mare diversitate de beneficiari care vor aprecia valoarea conținutului după propriile criterii.
Parcurgând, cu multă ușurință paginile de față, se va observa profunzimea gândirii umane încă din cele mai vechi timpuri, dar și concluzii relativ diferite de la un autor la altul, ca urmare a etapelor diferite în care au trăit sau a experienței fiecăruia.
Conținutul dicționarului este donator de cultură, nu este politizat și nu a exclus niciun adevăr. Prezentele aforisme și citate generează valori comune și o inteligență profundă și creatoare.
Ne bucurăm dacă demersul nostru va avea un impact asupra cititorilor și va influența pozitiv gândirea și activitatea de zi cu zi.

Autorii